Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan ammattitutkinto

Valmiiksi kolmessa vuodessa

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen ammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.  Päätoimisesti opiskellen sen suorittaminen vie noin 3 vuotta.  Koulutuksen painopisteet ovat kulttuuri-, liikunta, luonto- ja elämystoiminnassa.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto kuuluu koulutusaloihin, joissa noudatetaan SORA-lainsäädännön määräyksiä ja terveydentilavaatimuksia.

Yhteisöllinen sisäoppilaitos

Suomen Nuoriso-opisto on sisäoppilaitos, eli opiskelijoilla on mahdollisuus asua kampuksen asuntolassa. Asuminen ja ruokailut ovat opiskelijalle opiskelupäivinä maksuttomia. Opiskeluvälineiden  ja -materiaalien kustannuksista  opiskelija vastaa itse. Opiskelija on opintojen aikana oikeutettu KELAn etuuksiin.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.