Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Suomen Nuoriso-opiston kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen ja kasvatuksen tehtävissä tarvittavan monipuolisen osaamisen. Alalla tarvitaan hyviä viestintä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa. 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (381241) osaamisalat Suomen Nuoriso-opistossa

 1. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (1702)
 2. Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (1700)

Suurin osa opiskelusta tapahtuu työelämävaltaisesti. Tästä johtuen koulutukseen pääsy edellyttää, että sinulla on tutkintoon sopiva työpaikka.

Jatkuva haku koulutukseen on nyt käynnissä:
KLIKKAA TÄSTÄ JA OTA YHTEYTTÄ

NUORISO- JA YHTEISÖOHJAUKSEN OSAAMISALA, TUTKINTONIMIKE NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJA, MUODOSTUU NELJÄSTÄ PAKOLLISESTA TUTKINNON OSASTA (110 OSAAMISPISTETTÄ) JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA (35 OSAAMISPISTETTÄ): 

Pakolliset tutkinnon osat (110 osp) 

 • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen 
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat (35 osp) 

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 
 • Ilmaisun ohjaaminen 
 • Liikkumisen ohjaaminen 
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen  
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
 • Yrityksessä toimiminen 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, TUTKINTONIMIKE LASTENOHJAAJA MUODOSTUU NELJÄSTÄ PAKOLLISESTA TUTKINNON OSASTA (110 OSAAMISPISTETTÄ) JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA (35 OSAAMISPISTETTÄ): 

Pakolliset tutkinnon osat (105 osp) 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp) 

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 
 • Ilmaisun ohjaaminen 
 • Liikkumisen ohjaaminen 
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 
 • Seuraohjaaja 
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen 
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 
 • Yrityksessä toimiminen 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
 • Huippuosaajana toimiminen 
 • Lukio-opinnot 
 • Korkeakouluopinnot 
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp) 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (1.1.2012 voimaan astunut SORA-lainsäädäntö, ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Lisätietoja koulutuksesta:

Vararehtori
Janne Wilkman
janne.wilkman(at)sno.fi
044 416 2416

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet