Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintävuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (381241) osaamisalat Suomen Nuoriso-opistossa

 1. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (1702)
 2. Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (1700)

Suuri osa  opiskelusta tapahtuu työelämässä. Tästä johtuen koulutukseen pääsy edellyttää, että sinulla on tutkintoon sopiva työpaikka.

Jatkuva haku koulutukseen on nyt käynnissä:
KLIKKAA TÄSTÄ JA OTA YHTEYTTÄ

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja, muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (110 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä):

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tutkintonimike lastenohjaaja muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (110 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä):

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • Perheiden kanssa toimiminen
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Seuraohjaaja
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Lukio-opinnot
 • Korkeakouluopinnot
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (1.1.2012 voimaan astunut SORA-lainsäädäntö, ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Lisätietoja kouluksesta:

Vararehtori
Janne Wilkman
janne.wilkman(at)sno.fi
044 416 2416

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet