Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintävuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon (381241) osaamisalat Suomen Nuoriso-opistossa

 1. Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (1702)
 2. Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala (1700)

Suuri osa oppisopimuskoulutuksen opiskelusta tapahtuu työelämässä. Tästä johtuen koulutukseen pääsy edellyttää, että sinulla on tutkintoon sopiva työpaikka.

Jatkuva haku oppisopimuskoulutukseen on nyt käynnissä:
KLIKKAA TÄSTÄ JA OTA YHTEYTTÄ

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja, muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (110 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä):

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen valmistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osista tehdään tutkintosuoritukset, joissa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon osaamista. Tutkintosuoritusten aikataulu muodostuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tutkintonimike lastenohjaaja muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta (110 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (35 osaamispistettä):

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • Perheiden kanssa toimiminen
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Seuraohjaaja
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Lukio-opinnot
 • Korkeakouluopinnot
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet

Tutkinnon osista tehdään tutkintosuoritukset, joissa arvioidaan tutkinnon osan ammattitaidon osaamista. Tutkintosuoritusten aikataulu muodostuu henkilökohtaisen näyttösuunnitelman mukaan.

Valmistava koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon valmistava koulutus toteutetaan lähi- sekä verkko-opetuksena riippuen suoritettavasta tutkinnon osasta. Lähijaksot ovat kestoltaan yleensä kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähijaksot jakautuvat lukuvuodelle niin, että valmistava koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessa kalenterivuoden aikana. Jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma aiemman osaamisen perusteella.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (1.1.2012 voimaan astunut SORA-lainsäädäntö, ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Lisätietoja oppisopimuskouluksesta:

Opettaja
Anna Tiusanen
anna.tiusanen(a)sno.fi
040 485 1345

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet