Kerro elämä – elämäkertakirjoittamisen etäkurssi

Opettajan esittely

FT Jenny Kangasvuo on oululainen kirjailija ja tutkija, joka on väitellyt kulttuuriantropologian oppiaineesta Oulun yliopistosta. Kangasvuon esikoisromaani Sudenveri ilmestyi vuonna 2012 Teokselta. Hänen novellejaan on julkaistu lukuisissa lehdissä ja antologioissa, ja niitä on käännetty eri kielille. Hän on myös kokenut tietopohjaisten tekstien kirjoittaja. Kangasvuon viimeisin teos on henkirikoksen uhrien läheisten vertaistukitoimintaa käsittelevä tietokirja Toivon vahvat siivet (Huoma, 2020), jonka aineistona olivat ihmisten haastattelut ja muistelut. Kangasvuo on opettanut Oulun yliopistossa kulttuuriantropologiaa ja sukupuolentutkimusta vuodesta 2002 alkaen sekä satunnaisesti eri aineita Vaasan, Helsingin ja Lapin yliopistoissa sekä Oulun seudun ammatillisessa oppilaitoksessa.

Kerro elämä! -kurssin rakenne

Kerro elämä! -kurssi muodostuu seitsemästä, kaksi tuntia kestävästä kurssikerrasta sekä opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Kurssikerrat järjestetään etänä Teams-sovelluksen kautta. Itsenäinen työskentely perustuu opettajan antamiin kirjoitustehtäviin, jotka opiskelija kirjoittaa kurssikertojen ulkopuolella. Opettaja antaa tehtävistä palautetta.

Kukin kurssikerta koostuu teeman esittelystä, ryhmäkeskusteluista ja lyhyistä kirjoitusharjoituksista. Jokaiseen kurssikertaan kuuluu myös itsenäisesti toteutettava, laajempi kirjoitustehtävä, joka linkittyy kurssikerran teemaan.

Kurssin aikataulu

Kurssin lähiopetusjaksot ovat tiistaisin klo 17.30-20.14, aikavälillä 5.10.-12.11.2021. Lähiopetuksen yhteydessä sovitaan erikseen omalla ajalla tehtävien harjoitusten palautusajoista.

Kurssikertojen teemat

1. Mitä elämäkerta tarkoittaa?

Käsitellään elämäkertojen erilaisia muotoja ja kartoitetaan opiskelijoiden tavoitteita elämäkertakirjoittamisen suhteen. Kurssilla on mahdollista kirjoittaa monenlaisia elämäkerrallisia tekstejä omaelämäkerrasta autofiktioon ja henkilödokumenteista pakinakokoelmiin.

2. Näkökulma ja tyyli

Pohditaan eri näkökulmia ja tyylejä, joilla elämäkerrallista tekstiä voi kirjoittaa. Kirjoitetaanko pelkästään omasta tai elämäkerran päähenkilön näkökulmasta, vai otetaanko mukaan erilaisia näkökulmia? Onko tyylilajina tosipohjainen raportti, vai pyritäänkö runolliseen tai vaikkapa humoristiseen ilmaisuun? Miten tyylilajeja voi käyttää saman elämäkertatekstin sisällä?

3. Muisti

Keskustellaan muistin merkityksestä ja siitä, miten kertominen vaikuttaa muistoihin. Ihmisen muisti on pettävä, mutta usein elämäkerrallinen kirjoittaminen rakentuu sen varaan. Pohditaan, mitkä asiat on helppo muistaa ja mitkä unohtaa, ja miten muisti ja unohtaminen vaikuttavat elämäkertateksiin, ja myös, milloin on sopivaa kirjoittaa muistoa vastaan.

4. Aistit

Kirjoittaminen on moniaistillista, ja eri aisteja voi käyttää hyväkseen sekä kirjoittamisen motivaation luomisessa, että kirjoittamisaiheiden löytämisessä. Tutustutaan eri aistien

käyttöön muistamisen ja kirjoittamisena apuna sekä siihen, miten kirjoittaminen itsessään on ruumiillista.

5. Aineistot

Kartoitetaan erilaisia aineistoja, joita elämäkertakirjoittamisessa voi käyttää hyväksi. Aineistoja ovat paitsi omat muistot, päiväkirjat ja valokuvat, myös arkistot, museokokoelmat, haastattelut, tutkimuskirjallisuus sekä paikat ja esineet. Käydään läpi saatavilla olevia aineistoja ja erilaisten aineistojen käytön mahdollisuuksia ja sääntöjä.

6. Tarinan kaari ja kerronnan rytmi

Mietitän, kuinka rajata kerrontaa teeman, ajanjakson tai henkilön mukaan, ja kuinka elämäkertaan luodaan tosiasioiden pohjalta mielekäs tarinan kaari. Käännekohtien painottamisen ja rytminmuutosten avulla elämäkertatekstistä tehdään lukijan näkökulmasta kiinnostavaa ja kiteytetään tekstin ydinsanomaa.

7. Kirjoittamisen esteet

Kirjoittaminen on usein vaikeaa. Kirjoittamisen esteinä voivat olla ajanpuute, epäselvät tavoitteet, kirjoitusprojektin jumittaminen, aiheeseen liittyvä häpeä ja ahdistus tai silkka tyhjän paperin kammo. Esteiden ylittämiseen on kuitenkin erilaisia keinoja. Viimeisellä kurssikerralla kerätään työkalupakki, jonka avulla elämäkerrallinen kirjoittaminen voi jatkua myös kurssin jälkeen.

Yhteydenotot

Mikäli sinulle ilmenee kysyttävää kurssiin liittyen ota rohkeasti yhteyttä:

Joel Niemi
Koulutus- ja kehityssuunnittelija
Markkinointi ja viestintä
joel.niemi(at)sno.fi
040 748 5466

Ilmoittautuminen

Varmista paikkasi suositulla kurssilla ja ilmoittaudu mukaan jo tänään täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake: