Liikunnanohjauksen peruskurssin toteutus

Me emme lennä, me nousemme vain niihin torneihin, jotka voimme itse rakentaa. (Torkki 2015, 8)

 

Koulutus jakaantuu neljään osaan

  1. LIIKUNNANOHJAAMISEN PERUSTEET

  2. TERVEYSLIIKUNNAN EDISTÄMINEN

  3. ELÄMÄNTAPA- JA HYVINVOINTIVALMENNUS

  4. LUONTOLÄHTÖINEN TOIMINTA

Opintokokonaisuuksista 20-25 op. on tunnustettavissa l. hyväksiluettavissa mahdollisiin myöhempiin AMK -opintoihisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal trainer -näkökulma on koulutuksen kantavana teemana

1. LIIKUNNANOHJAAMISEN PERUSTEET

Ryhmäytymisharjoitteet, 1 op S1

Kurssilla opit

-suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävää toimintaa

-hyödyntämään erilaisia liikunta- sekä taide- ja kulttuurilähtöisiä työtapoja

Lähiopetus

Ohjauksen perusteet, 0,5 op S1

Kurssilla opit

-ohjaamisen perusteita, työtapoja, menetelmiä ja valitsemaan toimivia ohjausympäristöjä

Lähiopetus

Ohjausharjoitukset, 1,5 op S2

Kurssilla opit

-soveltamaan oppimiasi ohjaamisen perusteita käytännön ohjausharjoituksissa erilaisille ryhmille

-suunnittelemaan ja toteuttamaan liikuntaa tavoitteellisesti

Lähiopetus

Lasten ja nuorten liikunta, 1 op S1-2

Kurssilla opit

-lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen ja valmennus

-erilaisia menetelmiä ja työskentelytapoja eri-ikäisten lapsiryhmien liikuttamiseen

-suunnittelemaan liikuntaa tavoitteellisesti eri-ikäsille lapsiryhmille

Lähiopetus

Liikuntamuotojen ohjaus, 4 op S1-2

Kurssilla opit

-suunnittelemaan ja ohjaamaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa  erilaisille ryhmille

-soveltamaan liikuntaa ja valitsemaan toimintaympäristön ohjattavalle ryhmälle sopiviksi

Lähiopetus

Liikuntaliiketoiminta, 0,5 op K2

Kurssilla opit

-liikuntamatkailun perusteet

-liikuntayrittäjyyden perusteet

-tutustut Lapin talviliikuntamatkailuun käytännössä

Lähiopetus

Ryhmäliikunta, 2 op K1

Kurssilla opit

-suunnittelemaan ja ohjaamaan ryhmäliikuntaa musiikkia hyödyntäen

-erilaisia tanssillisia ja musiikkia hyödyntäviä ryhmäliikunnan muotoja ja trendejä

Lähiopetus

 

2. TERVEYSLIIKUNNAN EDISTÄMINEN

Kehon rakenne ja toiminta, 2 op S1

Kurssilla opit

-Keskeiset ihmisen elinjärjestelmän ja niiden perustoiminnot

-Miten terveen ihmisen elinjärjestelmät toimivat päivittäisen toiminnan ja kuormituksen aikana

-Tunnistamaan yhteyden elinjärjestelmien toiminnan ja ihmisen toimintakyvyn välillä

Lähiopetus ja itsenäiset tehtävät

Harjoittelun ohjelmointi, 1 op K2

Kurssilla opit

-Yksilöllisen tavoitteellisen ohjelman suunnittelua (aiemmilla kursseilla opittua syventäen) kokonaisvaltaista harjoittelua tukien

Lähiopetus

Hyvinvointivalmennus, 1 op K1

Kurssilla opit

-Aiemmilla kursseilla (mm. Anatomia ja fysiologia, Liikkujan ravitsemus ja ravinto-ohjaus, Lihashuolto, kehonhuolto ja kehonhallinta, Kuntosaliharjoittelu) opitun jäsentämistä kokonaisuudeksi

-Tarkastelemaan ihmisen toimintakykyä, harjoittelua ja potentiaalia fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta

-Suunnittelemaan yksilökohtaisen, tavoitteellisen, valmennuskokonaisuuden

-Kehon ja mielen harjoitteita

-Ravitsemuksen merkitys harjoittelussa

Lähiopetus

Kuntosalivalmennus, 2 op S2

Kurssilla opit

-Kuntosaliharjoitteiden suoritustekniikoita

-Tavoitteellisen ohjelman suunnittelua sekä toteuttamista

-Kuntosaliharjoittelun ohjaamista

Lähiopetus

Kuntouttava harjoittelu, 1 op K1

Kurssilla opit

-Näkökulmia ja toimintatapoja ohjaustilanteisiin, jossa ohjattavan toimintakyky on heikentynyt

Lähiopetus

Testaus- ja kuntokartoitus, 1 op S1

Kurssilla opit

-Ymmärtämään testaus- ja kuntokartoituksen turvallisuus- ja vastuukysymykset

-Valitsemaan yksilö- ja yhteisötasolla oikea testausmenetelmä

-Toteuttamaan oikein testausprotokollan

-Tulkitsemaan testituloksen ja tekemään siitä oikeat johtopäätökset.

Lähiopetus

 

3. ELÄMÄNTAPA- JA HYVINVOINTIVALMENNUS

Lihashuolto, kehonhuolto ja kehonhallinta, 1 op S2

Kurssilla opit

-Keskeiset lihashuollon ja kehonhuollon tukitoimet sekä niiden yhteydet hyvinvointiin ja toimintakykyyn

-Kehonhallinnan harjoitteita ja harjoitteiden ohjaamista

-Kehonhallinnan harjoitteiden merkitys toimintakyvylle

Lähiopetus

Liikkujan ravitsemus ja ravinto-ohjaus, 1 op K1

Kurssilla opit

-Makroravintoaineet ja niiden yhteys jokapäiväiseen elämään, liikuntaan sekä painonhallintaan

-Energia-aineenvaihdunnan ilmiöt eri kuormitustilanteissa

-Liikkujan ravitsemussuositukset ja terveyttä edistävä ravinto

Lähiopetus

Työhyvinvointia edistävä liikunta, 1 op K2

Kurssilla opit

-Työssä olevien terveysliikuntasuositukset

-Työssä jaksamista tukeva liikunta niin työssä kuin vapaa-ajalla

Lähiopetus

 

4. LUONTOLÄHTÖINEN TOIMINTA

Köysitoiminta 1 op, S1

Kurssilla opit

-köysitoiminnan ohjaamisen perusperiaatteita (turvallinen toiminta, välineet, tekniikat, solmut)

-tekemään köysilaskeuttamispisteen

-tekemään yläköysikiipeilypisteen

-tietoa kiipeilystä harrastuksena

-boulderoinnin alkeita

-varmistuskorttisuoritus

Lähiopetus

Retkeilyn perusteet, melonta ja vaellus, 1 op S1

Kurssilla opit

-retkimelonnan perusteita ja tekniikkaa

-vaeltamisen perusteita

Lähiopetus

Alppihiihdonohjauksen perusteet, 2 op K2

Kurssilla opit

-alppihiihdon oppimisen prosesseja, laskuoppimisen “punainen lanka” erilaisille hiihtäjille

-lajikulttuurin perusteet sisältäen olosuhteet ja rinneturvallisuus

Lähiopetus, Ylläs ja Levi