Onko teatteri sinun tulevaisuuttasi? – vuosi esittävän taiteen näyttämöllä

Paukkulan näyttämölinja on lukuvuoden mittainen syväsukellus teatteriin ja taiteeseen. Koulutus on suunnattu näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tai korkeakoulutuksiin tähtääville. Opetuksessa painottuvat näyttelijäntyö ja esiintyjyys, joiden kautta teatteria tutkitaan yksilön ja ryhmän ilmaisun välineenä, taiteena, työympäristönä sekä yhteiskunnan osana.

Näyttelijäntyöhön ja esiintyjyyteen suhtaudutaan koulutuksessa kokonaisvaltaisesti: opintoihin kuuluu näyttelijäntyötä, tekstinkäsittelyä, tanssia ja liikettä, laulua, kehonhallintaa sekä teatteritaiteen tutkimista. Lukuvuoden aikana valmistetaan useita ensi-iltoja, joiden tuotantoihin opiskelijat osallistuvat monipuolisesti ja intensiivisesti. Arvoina teatterikoulutuksessa painottuvat työmoraali, teatterin tekijän oma ääni ja kasvu, kokonaisvaltainen näyttelijäntyö, tutkiva asenne, vastuu ja vapaus, toiminnan kestävyys, luonto sekä sivistys. Näyttämölinjan vastuuopettajana toimii Esko Korpelainen.

 

ESITYKSET SYKSYLLÄ 2020

24.9.2020 klo 19 DEMO: Näyttelijän tehtävä / Artium-sali

15.10.2020 klo 19 TMS (tai muuta sellaista) / Artium-sali

28.11.2020 klo 13 Produktio 2 (työnimi) / Artium-sali
3.12.2020 klo 19 Produktio 2 (työnimi) / Artium-sali
4.12.2020 klo 19 Produktio 2 (työnimi) / Artium-sali

8.12.2020 klo 19 Tanssi ja liike -esitys (työnimi) / Artium-sali
9.12.2020 klo 19 Tanssi ja liike -esitys (työnimi) / Artium-sali
10.12.2020 klo 19 Tanssi ja liike -esitys (työnimi) / Artium-sali

Tietoja esityksistä (liput, paikkavaraukset, sisällöt) jaetaan Näyttämölinjan Facebook-sivujen (Paukkulan Näyttämölinja) ja Instagram-tilin (@nayttamolinja) kautta.

 

SEURAAVA HAKU KOULUTUKSEEN KEVÄÄLLÄ 2021. Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa elokuussa 2021.

KOULUTUS SISÄLTÄÄ opetuksen lisäksi lukuvuoden lähiopetuksen opiskeluviikkojen ruokailut: aamiaisen, lounaan ja päivällisen, arkipäivinä maanantain lounaasta perjantain lounaaseen, – sekä asuntolapaikan ja opiskelumateriaalit sekä muut opintoihin liittyvät kustannukset.

OPINTOMAKSU lukuvuodelta 3 670 € (Ilman majoitusta, aamiaista ja päivällistä 3370 €.)

Näyttämölinjan koulutusohjelma sisältää kurssiryhmän osallistumisen ja esityksen syksyllä Teatterilaivalla ja helmikuussa kansainvälisessä teatteritapahtumassa Virossa.

Koulutus sisältää 1600 tuntia. Suurin osa tunneista toteutuu lähiopetuksessa, mutta osan opiskelija toteuttaa itsenäisesti ryhmäopetuksen ulkopuolella.

Opintomaksun voi suorittaa joustavasti korottomissa erissä

Normiopintoviikko alkaa maanantain lounaalta ja päättyy perjantain lounaaseen, erilaiset projektit, tapahtumat ja reissut tuovat joskus poikkeuksia viikkorytmiin

Kurssi on KELA:n  opintotukikelpoinen

Asuntolan vapaa-ajan tiloissa ja saleissa voi toteuttaa iltaisin monipuolista harrastetoimintaa

 

NÄYTTÄMÖLINJA 2020 – 2021

Orientaatiojakso 1 op

Lukuvuosi käynnistyy orientaatiojaksolla, jonka aikana perehdytään siihen mitä teatterin ja taiteen opiskelu tarkoittavat tässä koulutusohjelmassa, ja mitä opiskelijoilta odotetaan opinnoissa. Orientaatiojaksolla käydään läpi lukuvuoden aikataulut ja käytänteet. Opiskelijat tutustuvat koulun kampukseen, palveluihin ja toimintatapoihin.

Näyttelijän tehtävä I 5 op

Kurssilla perehdytään näyttelijäntyöhön ja näyttelijän tehtävään perinteisen draamallisen näyttelijäntyön kautta. Fokuksessa ovat näyttelijäntyön perusasiat – puhe, liike, toiminta ja vuorovaikutus muihin näyttelijöihin –, joihin syvennytään erilaisten yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteiden kautta. Kurssin aikana työstetään kohtauksia, joista valmistetaan yleisölle avoin demo.

Näyttelijän tehtävä II 5 op

Näyttelijän tehtävä II jatkaa syventymistä näyttelijäntyöhön ja toimii jatkona kurssille Näyttelijän tehtävä I. Kurssilla palataan edelleen esiintymistilanteen ytimeen, toimintaan näyttämöllä ja roolissa. Kurssilla laajennetaan näyttämön tutkimista tilaan ja aikaan. Kurssilla painottuvat tyhjän näyttämön harjoitteet, joissa ilmaisumuodon vastuu siirtyy enemmän opiskelijalle itselleen. Myös näyttelijän ammattia tarkastellaan mahdollisena uravalintana sekä perehdytään jatko- ja korkeakouluopintojen mahdollisuuksiin. Kurssin lopussa järjestetään yleisölle avoin demo.

Liike ja tanssi 5 op

Liikkeen ja tanssin opintokokonaisuudessa keskitytään näyttelijän ja esiintyjän liikkeeseen näyttämöllä. Opiskelija oppii käyttämään kehoaan kokonaisvaltaisesti ja monipuolisilla liikelaaduilla. Opetus rakentuu luovan liikkeen ja nykytanssin pohjalta. Syyslukukauden aikana valmistetaan yksi puhtaasti liikkeellinen esitys ensi-iltaan. Lisäksi koreografioita valmistetaan muihin lukuvuoden produktioihin.

Liike- ja tanssitunnit ovat mukana viikko-opetuksessa koko lukuvuoden ja kokonaisuudesta vastaa tanssin tuntiopettaja.

Laulu 3 op

Laulutunneilla opiskelija keskittyy oman äänenkäyttönsä kehittämiseen. Laulutekniikkaa ja -rohkeutta harjoitetaan henkilökohtaisilla laulutunneilla sekä koko vuosikurssin yhteisessä kuorossa. Lukuvuoden aikana valmistetaan yksi yleisölle avoin lauluilta.

Laulutunnit ovat mukana viikko-opetuksessa koko lukuvuoden ajan ja kokonaisuudesta vastaa laulun tuntiopettaja.

Liikunta ja kehonhuolto 5 op

Liikunnan ja kehonhuollon tunneilla opiskelijan oppimiskohteena on oma keho, sen huolto ja ylläpito. Kurssin tavoitteena on oppia pitämään omasta kehostaan huolta terveen elämän ja sujuvan ammattiuran edellyttämällä tavalla. Opetuksessa painottuvat keskivartalon hallinta, lihaskunto, akrobatia sekä venyttely.

Teatterihistoria 3 op

Teatterihistorian opintokokonaisuudessa tutustutaan ja tutkitaan teatterin ja esittävän taiteen historiaa syy-seuraus-suhteiden ja alan jatkuvan muuttumisen näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelija saa käsityksen minkälaisessa jatkumossa tämän päivän teatterintekijät luovat omaa taidettaan. Opetusmuotoina ovat luennot, pienryhmätyöskentely sekä esitykselliset oppitunnit.

Taiteellinen ajattelu 5 op

Taiteellisen ajattelun opintokokonaisuudessa tutkitaan teatteritaidetta estetiikan ilmiönä. Kurssilla syvennytään tutkimaan valintojen vaikutusta teoksen ja katsoja-kokijan vuorovaikutuksessa. Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija oppii analysoimaan kokemaansa taidetta ja tunnistaa omia mielenkiinnon kohteitaan teatterin tekemisessä, minkä seurauksena opiskelija kykenee kehittämään omaa taiteellista ajatteluaan eteenpäin.

Produktio I 3 op

Lukuvuoden ja syyskauden ensimmäisessä produktiossa painotetaan tekstilähtöistä soolotyöskentelyä näyttämöllä. Produktion ohjaajana toimii vieraileva opettaja. Kurssilla valmistetaan esitys, jolla on myös lyhyt esityskausi.

Produktio II 6 op

Syyskauden toisena produktiona ovat prosessilähtöiset esitykset. Opiskelijat valmistavat pienryhmissä uusia kantaesityksiä, joihin kaikki tehdään käsikirjoituksesta lähtien itse. Uudet kantaesitykset viedään ensi-iltaan ja lyhyelle esityskaudelle Mikkelin alueella.

Produktio III 12 op

Kolmas produktio on lukuvuoden pääproduktio. Valmistuvan esityksen harjoittelussa keskiössä on näyttelijäntyö, minkä lisäksi koko esityksen tuotanto tapahtuu opiskelijoiden ensemblen toimesta opettajan johtamana.

Ensi-illan jälkeen esityksellä on muutaman viikon mittainen esityskausi.

Soveltavan teatterin metodi 2 op

Kurssilla tutustaan ja syvennytään yhteen soveltavan teatteriin muotoon. Tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija teatterikentän soveltavan ja yhteisötaiteen puoleen ja avata näin ollen tulevaisuuden työkenttää perinteisiä esityksiä laajemmaksi draamatyöskentelyn kokonaisuudeksi. Opetettavasta metodista riippuen kurssin päättyessä voidaan järjestää avoin demo. Kurssin opettajana toimii vieraileva tuntiopettaja.

Taiteellinen lopputyö 5 op

Opintojen lopussa jokainen opiskelija valmistaa oman taiteellisen lopputyönsä. Lopputyössä opiskelija hyödyntää aikaisempaa ja koulussa saamaansa osaamista, joihin tukeutuen rakentaa itsenäisesti omaäänisen esittävän taiteen teoksen, joka jää hänen omaan repertuaariinsa koulun jälkeen. Kaikki lopputyöt esitetään Paukkulan kampuksen teatterifestareilla lukuvuoden lopulla.

 

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea opintojesi suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Opintoseteliavustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja peruskoulun päättäneet nuoret.

Tässä yhteydessä:

  • Työttömillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Alhaisen pohjakoulutuksen henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
  • Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa, sekä kaikkia alle 25-vuotiaita koulutustakuun piirissä olevia nuoria.

Opintoseteliavustus on tyypillisesti n. 500-900 €.

 


LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA

Teatteriopettaja Esko Korpelainen

esko.korpelainen@sno.fi