HAKU NÄYTTÄMÖLINJAN LUKUVUODELLE 2021-2022 ON PÄÄTTYNYT.

Onko teatteri sinun tulevaisuutesi? – opiskele vuosi Näyttämölinjan estradilla

Paukkulan Näyttämölinja on lukuvuoden mittainen syväsukellus teatteriin ja taiteeseen. Koulutus on suunnattu 18 vuotta täyttäneille näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tai korkeakoulutuksiin tähtääville. Opetuksessa painottuvat näyttelijäntyö ja esiintyjyys, joiden kautta teatteria tutkitaan yksilön ja ryhmän ilmaisun välineenä, taiteena, työympäristönä sekä yhteiskunnan osana.

Näyttelijäntyöhön ja esiintyjyyteen suhtaudutaan koulutuksessa kokonaisvaltaisesti: opintoihin sisältyy näyttelijäntyötä, tekstinkäsittelyä, tanssia ja liikettä, laulua, kehonhallintaa sekä teatteritaiteen tutkimista. Lukuvuoden aikana valmistetaan useita ensi-iltoja, joiden tuotantoihin opiskelijat osallistuvat monipuolisesti ja intensiivisesti.

Arvoina teatterikoulutuksessa painottuvat työmoraali, teatterin tekijän oma ääni ja kasvu, kokonaisvaltainen näyttelijäntyö, tutkiva asenne, vastuu ja vapaus, toiminnan kestävyys, luonto sekä sivistys.

 

Näyttämölinjan OPINTOMAKSU on 3 670 €/lukuvuosi eli 408 €/kk. Maksu sisältää:

  • opetuksen
  • opiskelumateriaalit
  • aamiaisen (ti-pe)
  • lounaan (ma-pe)
  • päivällisen (ma-to)
  • asuntolapaikan koko lukuvuoden ajalle
  • kampuksen harrastustilojen käytön

Opintomaksun voi suorittaa joustavasti korottomissa erissä.
(Ilman majoitusta, aamiaista ja päivällistä opintomaksu on 3370 €/lukuvuosi eli 374 €/kk.)

Kurssi on KELA:n  opintotukikelpoinen, minkä lisäksi asuntolassa asumiseen voi hakea yleistä asumistukea.

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea opintojesi suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Opintoseteliavustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja peruskoulun päättäneet nuoret.

Tässä yhteydessä:

Työttömillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Alhaisen pohjakoulutuksen henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa, sekä kaikkia alle 25-vuotiaita koulutustakuun piirissä olevia nuoria.
Opintoseteliavustus on tyypillisesti n. 500-900 €.


Lisätietoja koulutuksesta

Teatteriopettaja
Esko Korpelainen
esko.korpelainen(at)sno.fi