Onko teatteri sinun tulevaisuuttasi? – vuosi esittävän taiteen näyttämöllä

Paukkulan näyttämölinja on lukuvuoden mittainen syväsukellus teatteriin ja taiteeseen. Koulutus on suunnattu näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tai korkeakoulutuksiin tähtääville. Opetuksessa painottuvat näyttelijäntyö ja esiintyjyys, joiden kautta teatteria tutkitaan yksilön ja ryhmän ilmaisun välineenä, taiteena, työympäristönä sekä yhteiskunnan osana.

Näyttelijäntyöhön ja esiintyjyyteen suhtaudutaan koulutuksessa kokonaisvaltaisesti: opintoihin kuuluu näyttelijäntyötä, tekstinkäsittelyä, tanssia ja liikettä, laulua, kehonhallintaa sekä teatteritaiteen tutkimista. Lukuvuoden aikana valmistetaan useita ensi-iltoja, joiden tuotantoihin opiskelijat osallistuvat monipuolisesti ja intensiivisesti. Arvoina teatterikoulutuksessa painottuvat työmoraali, teatterin tekijän oma ääni ja kasvu, kokonaisvaltainen näyttelijäntyö, tutkiva asenne, vastuu ja vapaus, toiminnan kestävyys, luonto sekä sivistys. Näyttämölinjan vastuuopettajana toimii Esko Korpelainen.

 

KOULUTUS ALKAA 24.8.2020

KOULUTUS SISÄLTÄÄ opetuksen lisäksi lukuvuoden lähiopetuksen opiskeluviikkojen ruokailut: aamiaisen, lounaan ja päivällisen, arkipäivinä maanantain lounaasta perjantain lounaaseen, – sekä asuntolapaikan ja opiskelumateriaalit sekä muut opintoihin liittyvät kustannukset.

OPINTOMAKSU lukuvuodelta 3 670 €.

 

Koulutus sisältää 1600 tuntia. Suurin osa tunneista toteutuu lähiopetuksessa, mutta osan opiskelija toteuttaa itsenäisesti ryhmäopetuksen ulkopuolella.

NÄYTTÄMÖLINJA 2020

Orientaatiojakso 1 op

Lukuvuosi käynnistyy orientaatiojaksolla, jonka aikana perehdytään siihen mitä teatterin ja taiteen opiskelu tarkoittavat tässä koulutusohjelmassa, ja opiskelijoilta odotetaan opinnoissa. Orientaatiojaksolla käydään läpi lukuvuoden aikataulut ja käytänteet. Opiskelijat tutustuvat koulun kampukseen, palveluihin ja toimintatapoihin.

Näyttelijän tehtävä I 4 op

Kurssilla perehdytään näyttelijäntyöhön ja näyttelijän tehtävään perinteisen draamallisen näyttelijäntyön kautta. Fokuksessa ovat näyttelemisen perusasiat puhe, liike, toiminta ja vuorovaikutus muihin näyttelijöihin, joihin syvennytään erilaisten yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitteiden kautta. Kurssin aikana työstetään kohtauksia, joissa tutkitaan teatterikohtauksen lainalaisuuksia sekä jännitteen syntymistä. Kurssin lopussa järjestetään yleisölle avoin demo.

Näyttelijän tehtävä II 4 op

Näyttelijän tehtävä II jatkaa syventymistä näyttelijäntyöhön ja toimii jatkona kurssille Näyttelijän tehtävä I. Kurssilla palataan edelleen esiintymistilanteen ytimeen ja toimintaan näyttämöllä. Kurssilla laajennetaan näyttämön tutkimista tilaan ja aikaan. Kurssilla painottuvat tyhjän näyttämön harjoitteet, joissa ilmaisumuodon vastuu siirtyy enemmän opiskelijalle itselleen. Myös näyttelijän ammattia tarkastellaan mahdollisena uravalintana sekä perehdytään jatko- ja korkeakouluopintojen mahdollisuuksiin. Kurssin lopussa järjestetään yleisölle avoin demo.

Liike ja tanssi 5 op

Liikkeen ja tanssin opintokokonaisuudessa keskitytään näyttelijän ja esiintyjän liikkeeseen näyttämöllä. Opiskelija oppii käyttämään kehoaan kokonaisvaltaisemmin ja monipuolisilla liikelaaduilla. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija pystyy hyödyntämään entistä kokonaisvaltaisemmin omaa kehoaan ja sen liikettä omassa ilmaisussaan. Opetus rakentuu luovan liikkeen ja nykytanssin pohjalta. Syyslukukauden aikana valmistetaan yksi puhtaasti liikkeellinen esitys ensi-iltaan. Lisäksi koreografioita valmistetaan muihin lukuvuoden produktioihin.

Liike- ja tanssitunnit ovat mukana viikko-opetuksessa koko lukuvuoden.

Laulu 5 op

Laulutunneilla opiskelija keskittyy oman äänenkäyttönsä kehittämiseen. Laulutekniikkaa ja -rohkeutta harjoitetaan henkilökohtaisilla laulutunneilla sekä koko vuosikurssin yhteisessä kuorossa. Lukuvuoden aikana valmistetaan yksi yleisölle avoin lauluilta.

Laulutunnit ovat mukana viikko-opetuksessa koko lukuvuoden ajan.

Liikunta ja kehonhuolto 4 op

Liikunnan ja kehonhuollon tunneilla opiskelija oppii oman kehonsa monipuolista käyttöä, sen huoltoa ja ylläpitoa. Kurssin tavoitteena on oppia pitämään omasta kehostaan huolta terveen elämän ja sujuvan ammattiuran edellyttämällä tavalla. Opetuksessa painottuvat keskivartalon hallinta, lihaskunto, akrobatia sekä venyttely.

Teatterihistoria 3 op

Teatterihistorian opintokokonaisuudessa tutustutaan ja tutkitaan teatterin ja esittävän taiteen historiaa syy-seuraus-suhteiden ja alan jatkuvan muuttumisen näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelija saa käsityksen minkälaisessa jatkumossa tämän päivän teatterintekijät luovat omaa taidettaan. Opetusmuotoina ovat luennot, pienryhmätyöskentelyt sekä esitykselliset oppitunnit.

Taiteellinen ajattelu 5 op

Taiteellisen ajattelun opintokokonaisuudessa tutkitaan teatteritaidetta estetiikan ilmiönä. Kurssilla syvennytään tutkimaan näyttämöllisten ja näyttelijäntyöllisten vaikutusta teoksen ja katsoja-kokijan vuorovaikutuksessa. Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija alkaa tunnistaa omia mielenkiinnon kohteitaan teatterin tekemisessä ja kehittää omaa ajatteluaan eteenpäin.

Produktio I 3 op

Lukuvuoden ensimmäisessä produktiossa painotetaan tekstilähtöistä soolotyöskentelyä näyttämöllä. Produktion ohjaajana toimii vieraileva opettaja. Kurssilla valmistetaan esitys, jolla on myös lyhyt esityskausi.

Produktio II 7 op

Syyskauden toinen produktiona ovat prosessilähtöiset esitykset. Opiskelijat valmistavat pienryhmissä esityksiä, joihin kaikki on käsikirjoituksesta lähtien itse. Uudet kantaesitykset viedään ensi-iltaan ja lyhyelle esityskaudelle.

Produktio III 12 op

Kolmas produktio on lukuvuoden pääproduktio. Valmistuvan esityksen harjoittelussa keskiössä on näyttelijäntyö, minkä lisäksi koko esityksen tuotanto tapahtuu opiskelijoiden itsensä toimesta opettajan johtamana.

Ensi-illan jälkeen esityksellä on muutaman viikon mittainen esityskausi.

Soveltavan teatterin metodi 2 op

Kurssilla tutustaan ja syvennytään yhteen soveltavan teatteriin muotoon. Tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija teatterikentän soveltavan ja yhteisötaiteen puoleen ja avata näin ollen tulevaisuuden työkenttää perinteisiä esityksiä laajemmaksi draamatyöskentelyn kokonaisuudeksi. Opetettavasta metodista riippuen kurssin päättyessä voidaan järjestää avoin demo.

Taiteellinen lopputyö 5 op

Opintojen lopussa jokainen opiskelija valmistaa oman taiteellisen lopputyönsä. Lopputyössä opiskelija hyödyntää aikaisempaa ja koulussa saamaansa osaamista, joihin tukeutuen rakentaa itsenäisesti omaäänisen esittävän taiteen teoksen, joka jää hänen omaan repertuaariinsa koulun jälkeen. Kaikki lopputyöt esitetään Paukkulan kampuksen teatterifestareilla lukuvuoden lopulla.

 

 

HAKULOMAKE