SEURAAVA HAKU KEVÄÄLLÄ 2022 LUKUVUODELLE 2022-2023.

Sinulle, jonka tulevaisuus on teatteri

Paukkulan Näyttämölinja on lukuvuoden mittainen kansanopistotason koulutus, jossa pääset tekemään ja opiskelemaan teatteria täyspäiväisesti. Runsaalla sisällöllä ladatut opinnot antavat sinulle mahdollisuuden kehittyä kokonaisvaltaisesti teatterissa sekä etsiä ja vahvistaa omaa ääntäsi taiteen tekijänä. Näyttämölinja on suunnattu 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille, jotka tähtäävät jatko-opintoihin tai haluavat muista syistä kehittyä teatteritaidoissaan ja antaa itselleen mahdollisuuden toimia vuoden verran pelkästään teatteria tehden.

Opintojen runko koostuu viikko-opetuksesta (näyttelijäntyö, laulu, tanssi, taiteellinen ajattelu, teatterihistoria, vierailijoiden kurssit) sekä produktioiden esityksistä. Opiskelijoista muodostuva ensemble valmistaa opettajien tukemana useita ensi-iltoja lukuvuoden aikana ja ylläpitää Näyttämöteatterin toimintaa.

Arvoina teatterikoulutuksessa painottuvat työmoraali, teatterin tekijän oma ääni ja kasvu, kokonaisvaltainen näyttelijäntyö, tutkiva asenne, vastuu ja vapaus, toiminnan kestävyys, luonto sekä sivistys.

Opetuksesta vastaa vastuuopettajan johdolla teatterialan ammattilaisten monipuolinen joukko, joiden kautta tutustut erilaiseen urapolkuihin teatterin ja esittävän taiteen kentällä.

 

Näyttämölinjan OPINTOMAKSU on 3 670 €/lukuvuosi eli 408 €/kk. Maksu sisältää:

  • laadukkaan opetuksen
  • opiskelumateriaalit
  • aamiaisen (ti-pe)
  • lounaan (ma-pe)
  • päivällisen (ma-to)
  • asuntolapaikan koko lukuvuoden ajalle
  • kampuksen harrastustilojen käytön

Opintomaksun voi suorittaa joustavasti korottomissa erissä.
(Ilman majoitusta, aamiaista ja päivällistä opintomaksu on 3370 €/lukuvuosi eli 374 €/kk.)

Kurssi on KELA:n  opintotukikelpoinen, minkä lisäksi asuntolassa asumiseen voi hakea yleistä asumistukea.

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea opintojesi suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Opintoseteliavustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja peruskoulun päättäneet nuoret.

Tässä yhteydessä:

Työttömillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Alhaisen pohjakoulutuksen henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa, sekä kaikkia alle 25-vuotiaita koulutustakuun piirissä olevia nuoria.
Opintoseteliavustus on tyypillisesti n. 500-900 €.


Lisätietoja koulutuksesta

Rehtori
Jukka Tammisuo
jukka.tammisuo(at)sno.fi