Onko teatteri sinun tulevaisuuttasi? – opiskele vuosi Näyttämölinjan estradilla

Paukkulan Näyttämölinja on lukuvuoden mittainen syväsukellus teatteriin ja taiteeseen. Koulutus on suunnattu näyttelijäntyöstä ja muista teatterin töistä kiinnostuneille sekä teatterialan jatko-opintoihin tai korkeakoulutuksiin tähtääville. Opetuksessa painottuvat näyttelijäntyö ja esiintyjyys, joiden kautta teatteria tutkitaan yksilön ja ryhmän ilmaisun välineenä, taiteena, työympäristönä sekä yhteiskunnan osana.

Näyttelijäntyöhön ja esiintyjyyteen suhtaudutaan koulutuksessa kokonaisvaltaisesti: opintoihin sisältyy näyttelijäntyötä, tekstinkäsittelyä, tanssia ja liikettä, laulua, kehonhallintaa sekä teatteritaiteen tutkimista. Lukuvuoden aikana valmistetaan useita ensi-iltoja, joiden tuotantoihin opiskelijat osallistuvat monipuolisesti ja intensiivisesti.

Arvoina teatterikoulutuksessa painottuvat työmoraali, teatterin tekijän oma ääni ja kasvu, kokonaisvaltainen näyttelijäntyö, tutkiva asenne, vastuu ja vapaus, toiminnan kestävyys, luonto sekä sivistys.

Näyttämölinjan vastuuopettajana toimii teatteripedagogi Esko Korpelainen. Muut tuntiopettajat ja vierailijat lukuvuonna 2020–2021 ovat Laura Heinonen, Johanna Seppänen, Henni Kiri, Janna Räsänen, Kasperi Hulkkonen ja Marko Taiminen.

 

NÄYTTÄMÖLINJAN ESITYKSET JATKUVAT KEVÄÄLLÄ 2021.

Esityskalenteriin pääset tästä.
Tietoja esityksistä (liput, paikkavaraukset, sisällöt) jaetaan Näyttämölinjan Facebook-sivujen (Paukkulan Näyttämölinja) ja Instagram-tilin (@nayttamolinja) kautta. Koronapandemian aikana esityksiin tulee varata liput etukäteen sähköpostilla nayttamoteatteri@sno.fi.

 

SEURAAVA HAKU NÄYTTÄMÖLINJALLE ON 8.3.-2.6.2021. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkaessa. Hakuprosessiin kuuluvat valintakokeet järjestetään 9.-10.6.2021 Paukkulan kampuksella tai koronavirustilanteen niin vaatiessa etäyhteyksin. Hakija osallistuu valintakokeisiin yhtenä päivänä.
Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa 16.8.2021 ja päättyy 27.5.2022.

KOULUTUS SISÄLTÄÄ opetuksen lisäksi lukuvuoden lähiopetuksen opiskeluviikkojen ruokailut: aamiaisen, lounaan ja päivällisen, arkipäivinä maanantain lounaasta perjantain lounaaseen, – sekä asuntolapaikan ja opiskelumateriaalit sekä muut opintoihin liittyvät kustannukset.

OPINTOMAKSU lukuvuodelta 3 670 €. (Ilman majoitusta, aamiaista ja päivällistä 3370 €.) Opintomaksun voi suorittaa joustavasti korottomissa erissä.

Kurssi on KELA:n  opintotukikelpoinen.

Asuntolan vapaa-ajan tiloissa ja saleissa voi toteuttaa iltaisin monipuolista harrastetoimintaa.

NÄYTTÄMÖLINJAN OPETUSSUUNNITELMA

Lukuvuoden sisältö rakentuu kurssikokonaisuuksista, joista osa kestää koko lukuvuoden ajan ja osa puolestaan on tiiviimpiä opintojaksoja. Kurssien teemoja ovat mm.:

 • orientoituminen teatterin opiskeluun
 • näyttelijäntyö
 • laulu
 • tanssi ja liike
 • taiteellinen ajattelu
 • ohjaaminen
 • dramaturgia
 • erilaisten esitysten valmistaminen
 • teatterihistoria
 • liikunta ja kehonhuolto
 • taiteellinen lopputyö

Näiden sisältöjen lisäksi Näyttämölinja osallistuu syyslukukaudella Teatterilaivalle ja helmikuussa kansainväliseen teatteritapahtumaan Virossa. (Koronapandemian vuoksi näiden tapahtumien toteutuminen epävarmaa lukuvuotena 2020–2021.)

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea opintojesi suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Opintoseteliavustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja peruskoulun päättäneet nuoret.

Tässä yhteydessä:

 • Työttömillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
 • Alhaisen pohjakoulutuksen henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
 • Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa, sekä kaikkia alle 25-vuotiaita koulutustakuun piirissä olevia nuoria.

Opintoseteliavustus on tyypillisesti n. 500-900 €.

 


LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA

Teatteriopettaja Esko Korpelainen

esko.korpelainen@sno.fi