Kasvatus- ja ohjausalan opettaja varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalle

Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen ammatillisen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestäjä sekä jatkuvan oppimisen kasvattajayhteisö. Opiston, joka on perustettu vuonna 1923, ylläpitäjä on nuorisoseurajärjestö. Järjestämme ammatillista koulutusta nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloilla monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Haemme ammatillisen koulutuksen tiimiimme kasvatus- ja ohjausalan opettajaa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalle, toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään 1.8.2023 alkaen. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot. Arvostamme kasvatus- ja ohjausalan tuntemusta varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja opiskelun tukemiseen liittyvää ohjausosaamista sekä aikaisempaa kokemusta ammatillisen koulutuksen opettajan työstä. Onnistuaksesi tehtävässä sinulla tulee olla hyvät tiimityön taidot ja kyky organisoida omaa työtäsi. Olet hyvät vuorovaikutustaidot omaava henkilö, joka on joustava ja yhteistyöhenkinen.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat opetukseen liittyvät tehtävät lähiopetuksessa, verkko- ja etäopetusympäristöissä, työelämässä oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arviointi näytöissä. Toimit myös vastuuopettajana ohjaten opiskelijaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan etenemisessä.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen työsuhteen alkamista toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Noudatamme yksityisen opetusalan TES:a.

Lisätietoa tehtävästä saat vararehtori Janne Wilkman puh. 044 416 2416 arkisin klo 8-16.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää 1.4.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen janne.wilkman(a)sno.fi