SEURAAVA HAKU 6.3.-25.8.2023 LUKUVUODELLE 2023-2024

OPISKELE LUKUVUOSI TEATTERIN NÄYTTÄMÖLLÄ

Paukkulan Teatterilinja on lukuvuoden mittainen kansanopistotason koulutus, joka antaa opiskelijalle valmiuksia hakea teatteri- ja taidealan korkeakouluopintoihin sekä taidekentällä toimimiseen. Opinnot on suunnattu 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille, jotka haluavat kehittyä taiteen tekemisen taidoissa ja etsiä omaa ääntään taiteen tekijänä.

Teatterilinjan opetus koostuu päiväopetuksesta ja opiskelijoiden muodostaman ensemblen valmistamista esityksistä. Sisällöissä korostuvat näyttelijäntyö, teatteritaidot, tutkiva asenne, toiminnan kestävyys, taiteellinen ajattelu ja opiskelijan henkilökohtainen kasvu taiteen tekijänä.

Opetuksesta ja linjan toiminnasta vastaa teatteripedagogi Esko Korpelainen (TeM). Korpelainen on pitkään esittävän taiteen vapaalla kentällä toiminut taiteilija, joka opetustyössään painottaa feministisen pedagogiikan arvoja. Tuntiopettajina teatterilinjalla vierailee muita teatteri- ja esittävän taiteen ammattilaisia.

NÄYTTELIJÄNTYÖ TAI OHJAAJANTYÖ

Teatterilinja tarjoaa opiskelijalle kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: näyttelijäntyö tai ohjaajantyö. Osa opinnoista toteutuu yhteisinä. Opiskelijapaikkoja näyttelijäntyössä tarjotaan 6-12, ohjaajantyössä 2-4. Muutokset määrissä ovat mahdollisia.

 

Teatterilinjan lukuvuosi sisältää:

  • korkeatasoisen opetuksen
  • laadukkaat teatteri- ja opetustilat
  • tarvittavat opiskelumateriaalit
  • aamiaisen (ti-pe)
  • lounaan (ma-pe)
  • päivällisen (ma-to)
  • asuntolapaikan koko lukuvuoden ajalle
  • kampuksen harrastustilojen käytön

OPINTOMAKSU on 3 670 €/lukuvuosi eli 408 €/kk. Opintomaksun voi suorittaa joustavasti korottomissa erissä.
(Ilman majoitusta, aamiaista ja päivällistä opintomaksu on 3370 €/lukuvuosi eli 374 €/kk.)

Kurssi on KELA:n  opintotukikelpoinen, minkä lisäksi asuntolassa asumiseen voi hakea yleistä asumistukea. Tämän lisäksi opintomaksuihin voi hakea opintoseteliavustusta (lisää alla).

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea opintojesi suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Opintoseteliavustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja peruskoulun päättäneet nuoret.

Tässä yhteydessä:

Työttömillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Alhaisen pohjakoulutuksen henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Peruskoulun päättäneillä nuorilla tarkoitetaan alle 20-vuotiaita nuoria, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa, sekä kaikkia alle 25-vuotiaita koulutustakuun piirissä olevia nuoria.
Opintoseteliavustus on tyypillisesti n. 500-900 €.


Lisätietoja koulutuksesta

Teatterilinjan vastuuopettaja
Esko Korpelainen
esko.korpelainen(at)sno.fi