Lumilajien opettajakurssit

Kouluttautuminen lumilajien opettajaksi aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta opettaja 1 -kurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Opettaja 1 -kursseja tarjotaan alppihiihdossa ja lumilautailussa. Muiden lajien (maastohiihto, soveltava alppihiihto ja lumilautailu, telemark ja freestyle) laji- ja opetustaitoja pääsee hiomaan moduuleilla. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisen omien kykyjen ja tarpeiden mukaisesti. Lajiosaamista voi syventää opettaja 2 ja 3 -kursseilla, tai muita lajeja voi ottaa haltuun moduuleilla.

Alppihiihdon opettajakoulutukset, Tornimäellä, Mikkelissä

Opettaja 1 -kurssit (taso 1)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Laajuus: 8,5 päivää = 68 tuntia, joista:
-1 päivä etänä = ennakkotehtäviä verkko-oppimisympäristössä, suoritetaan omaan tahtiin, aikaa suorittamiseen noin kaksi viikkoa ennen kurssin lumiosuutta
-7 päivää lumella, päivän ohjelma sijoittuu yleensä aikavälille klo 8.30 – 19 (muutokset mahdollisia riippuen hissien aukioloajoista)
-0,5 päivää etänä lumiosuuden päätyttyä = reflektiotehtävä ja -keskustelu kouluttajan kanssa, ajankohta sovitaan kouluttajan kanssa

Osallistumisen edellytykset: Hyvät laskutaidot, innostus lajia kohtaan, kiinnostus hiihdonopettajan työtä kohtaan

Kurssin aikana: Opettaja 1 -kurssit painottuvat alkeis- ja perustason taitojen opetukseen asiakaslähtöisesti. Kurssilla treenataan omia taitoja ja käydään läpi lajikohtaiset opetuspolut, sekä opitaan huomioimaan turvallisuusnäkökulmat opetuksen aikana. Kurssin aikana harjoitellaan ohjaamista oman ryhmän kesken sekä oikeille lapsioppilaille.

Kurssin jälkeen: Opettaja 1 -kurssin jälkeen opittuja taitoja sovelletaan käytäntöön työskentelemällä hiihtokeskuksessa lumilautailun tai alpiihiihdon opettajana alkeis- ja perustasolla. Ensimmäiset 25 opetustuntia reflektoidaan kirjallisesti. Hiihdonopettajan tulee hankkia riittävät ensiaputaidot oman hiihtokeskuksen tarjoamilla rinne-ensiapukoulutuksilla tai käymällä esim. SPR:n EA1-kurssin.

Jatkokoulutus: Opettaja 1 -kurssin jälkeen voi jatkaa kouluttautumista opettaja 2-kurssilla tai laajentaa osaamistaan toisen lajin opettaja 1 -kurssilla tai muiden lajien moduuleilla. Opettaja 2 -kurssille voi hakeutua, kun opettaja 1 -kurssi on hyväksytysti suoritettu.

Koulutusajankohdat ja hinnasto

Mikkelin Tornimäellä järjestetään alppihiihdon opettajakurssi (taso 1), kahdessa osassa: 27.12.-30.12.2023 + 12.-14.2.2024.

Koulutusmaksu 500 € sisältää koulutuksen ja materiaalit. Osallistuja huolehtii itse majoituksen, ruokailut ja hissilipun.

Kurssin kouluttajana toimii SHOry:n alppihiihto-opettajien kouluttaja Antti Nikkanen.

Lisäkysymykset: jukka.tammisuo (a) sno.fi

 

 

Opettaja 2 -kurssit (taso 2)

Lajit: alppihiihto / lumilautailu

Laajuus: 8,5 päivää = 68 tuntia, joista:
-1 päivä etänä = ennakkotehtäviä verkko-oppimisympäristössä, suoritetaan omaan tahtiin, aikaa suorittamiseen noin kaksi viikkoa ennen kurssin lumiosuutta
-7 päivää lumella, päivän ohjelma sijoittuu yleensä aikavälille klo 8.30 – 19 (muutokset mahdollisia riippuen hissien aukioloajoista)
-0,5 päivää etänä lumiosuuden päätyttyä = reflektiotehtävä ja -keskustelu kouluttajan kanssa, ajankohta sovitaan kouluttajan kanssa

Osallistumisen edellytykset: Hyväksytysti suoritettu SHOry:n tai muun ISIA-järjestelmän opettaja 1 -kurssi (taso 1), jonka jälkeen 25 opetustuntia kirjallisesti reflektoituna, ensiaputaidot (rinne-ensiapukoulutus, SPR:n EA1-kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot).

Kurssin aikana: Opettaja 2 -kurssilla painopiste on lajin jatkotason taidoissa ja niiden opettamisessa. Kurssilla syvennetään opetustaitoja ja hyödynnetään osallistujien hiihtokoulutyöstä hankittua kokemusta.

Kurssin jälkeen: Opetustaitoja syvennetään reflektoimalla 25 opetustuntia.

Jatkokoulutus: Opettaja 2 -kurssin jälkeen voi jatkaa kouluttautumista opettaja 3 -kurssilla tai laajentaa osaamistaan toisessa lajissa. Opettaja 3 -kurssille voi hakeutua, kun opettaja 2 -kurssi on hyväksytysti suoritettu.
Muita lajeja voi ottaa haltuun myös moduuleilla.

Koulutusajankohdat ja hinnasto

Mikkelin Tornimäellä järjestetään alppihiihdon opettajakurssi (taso 2), kahdessa osassa: huhtikuussa 2024 viikoilla #8 ja #9.

Koulutusmaksu 500 € sisältää koulutuksen ja materiaalit. Osallistuja huolehtii itse majoituksen, ruokailut ja hissilipun.

Kurssin kouluttajana toimii SHOry:n alppihiihto-opettajien kouluttaja Antti Nikkanen.

 

ILMOITTATUMISLOMAKE SIVUN LOPUSSA

 

 

 

HupiSki Tornimäki, Skimbapolku 9, 50800 Mikkeli

 

 

 

ISIA-standardit ja EU:n CTT vaatimukset täyttävä kansallinen koulutusjärjestelmä

SHOry:n kansallinen koulutusjärjestelmä ja koulutussisällöt ovat kansainvälisen ISIA:n auditoimia ja ISIA standard -kriteereitä vastaavia. SHOry on ainoa Euroopan Komission nimeämä suomalainen taho, jonka kansallinen koulutusjärjestelmä tarjoaa Euroopan Komission täyttävää, Eurooppalaisen ammattipätevyyden mahdollistavaa koulutusta. Koulutusjärjestelmä on suunniteltu toimialan tarpeita noudattaen ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

ISIA logoInterSki

Interski on kansainvälinen lumilajien kongressi, joka järjestetään joka neljäs vuosi. Interskissä eri maiden hiihdonopettajat esittelevät uusia lajioppeja, jakavat kokemuksia sekä kehittävät yhdessä alaa.

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea koulutuksen suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia
. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
Peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä.
Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

________________________________________________________

ALPPIHIIHDON OPETTAJA I

Lajitaidon osaamisen arviointi

 1. Osallistuja osoittaa omat lajitaitonsa näyttölaskujen sekä osaamiskortin
 2. Kouluttaja arvio näyttölaskut ”Osaa/ei vielä osaa” -asteikolla oheisten arviointikriteerien
 3. Kouluttaja määrittelee näyttölaskujen ajan, suorituspaikan ja -tavan lähijakson
 4. Osaamiskortin laskujen arviointi tehdään ”Osaa/ei vielä osaa” -asteikolla itse- ja vertaisarviointina kouluttajan tukemana. Osaamiskortin laskut toteutetaan lähijakson aikana.

Lajitaidon näytöt [Kurssin läpäisyvaatimus 4/4 laskua hyväksytysti]

 1. Aurakäännös | Näyttölasku kurssin ensimmäisessä näyttötilaisuudessa
  • Laskijalla on luonteva, liikevalmis
  • Sukset ovat selkeästi aura-asennossa.
  • Laskijan tekemät liikkeet ovat
  • Suoritusvauhti on rinteeseen
  • Käännösten säteet ovat
 2. Vapaa lasku helpolla rinteellä – yleinen lajitaito | Näyttölasku kurssin ensimmäisessä näyttötilaisuudessa
  • Lasku on kontrolloitu maastolasku, joka voi sisältää rytmin
  • Laskijalla on olosuhteita mukaileva, liikevalmis
  • Välineitä hyödynnetään toimintaympäristössä monipuolisesti ja
  • Laskijan tekemät liikkeet ovat
  • Laskijan vauhti pysyy
  • Kokonaisuus on
 3. Alkuaurakäännös | Näyttölasku kurssin toisessa näyttötilaisuudessa
  • Laskijalla on luonteva, liikevalmis
  • Sukset tulevat yhden suuntaisiksi viimeistään
  • Laskijan tekemät liikkeet ovat
  • Suoritusvauhti on rinteeseen
  • Käännösten säteet ovat
 4. KYS | Näyttölasku kurssin toisessa näyttötilaisuudessa
  • Laskijalla on luonteva, liikevalmis perusasento ja sukset ovat
  • Suoritusvauhti on rinteeseen sopiva ja käännökset ovat pyöreitä.
  • Laskijan tekemät liikkeet ovat
  • Käännökset ovat luisuvia ja niiden säteet ovat
  • Sauvamerkki kuuluu mukaan käännökseen.

Osaamiskortti [Kurssin läpäisyvaatimus 4/6 laskua hyväksytysti]

Seuraavat tehtävät suoritetaan lähijakson aikana itse- ja vertaisarvioiden kouluttajan tukemana.

 1. Spinni lumikontaktissa – molempiin suuntiin| Näyttölasku kurssin ensimmäisessä näyttötilaisuudessa
 2. Hyppy oikolaskussa | Näyttölasku kurssin ensimmäisessä näyttötilaisuudessa
 3. Aurakäännökset taaksepäin | Näyttölasku kurssin ensimmäisessä näyttötilaisuudessa
 4. Hockey stop – molempiin suuntiin
 5. Luisuvat ja leikkaavat käännökset samassa laskussa (erottelukyky)
 6. Vauhdikas lasku – punaisessa rinteessä

Ammatillisen soveltuvuuden arviointi| Koko kurssin aikana tehtävä arviointi

 • Kurssilaisen toiminta on yhdenvertaisuus ja tasa-arvoperiaatteiden mukaista sekä asiakaspalvelutehtäviin sopivaa, eikä kouluttajan tarvitse puuttua kurssilaisen yleiseen käyttäytymiseen ja toimintaan kurssin aikana.
 • Kurssilainen osallistuu aikataulun mukaiseen ohjelmaan asianmukaisella

(Pakottavasta syystä kurssilainen voi olla pois ½ päivää. Kurssilaisen on sovittava poissaoloista kouluttajansa kanssa)

 • Kurssilainen osallistuu kurssin aikana aktiivisesti kaikkiin omatoimiseen, pienryhmä- ja ryhmätoimintaan.
 • Kurssilaisella on hiihdonopetustehtäviin vaadittava kieli- jaja vuorovaikutustaidot.

ALPPIHIIHDON OPETTAJA II

Lajitaidon osaamisen arviointi

 1. Osallistuja osoittaa omat lajitaitonsa näyttölaskujen sekä osaamiskortin
 2. Kouluttaja arvio näyttölaskut ”Osaa/ei vielä osaa” -asteikolla oheisten arviointikriteerien
 3. Kouluttaja määrittelee näyttölaskujen ajan, suorituspaikan ja -tavan lähijakson
 4. Osaamiskortin laskujen arviointi tehdään ”Osaa/ei vielä osaa” -asteikolla itse- ja vertaisarviointina kouluttajan tukemana. Osaamiskortin laskut toteutetaan lähijakson aikana.

 

Lajitaidon näytöt [Kurssin läpäisyvaatimus 4/4 laskua hyväksytysti]

 1. Lyhyt käännös – punainen rinne
  • Laskijalla on luonteva, liikevalmis perusasento ja sukset ovat
  • Käännösten säde on
  • Liikkeet ovat saman kestoisia ja käännökset ovat symmetrisiä puolelta
  • Käännökset ajetaan loppuun Sauvamerkki kuuluu mukaan käännökseen.
  • Laskija säilyttää suksillaan jatkuvan lumikontaktin ja vauhti pysyy
 2. Luisuvat käännökset – tiimalasi (Pitkä-lyhyt-pitkä) – punainen rinne
  • Laskijalla on luonteva, liikevalmis perusasento ja sukset ovat
  • Käännösten säde vaihtelee selkeästi pitkän ja lyhyt säteisen välillä.
  • Liikkeet ovat saman kestoisia ja käännökset ovat symmetrisiä puolelta
  • Käännökset ajetaan loppuun Sauvamerkki kuuluu mukaan käännökseen.
  • Laskija säilyttää suksillaan jatkuvan lumikontaktin ja vauhti pysyy
 1. Leikkaava vapaalasku – punainen rinne
  • Laskijalla on luonteva, liikevalmis perusasento ja käännökset ovat
  • Lasku on vauhdikas ja
  • Laskijan tekemät liikkeet ovat
  • Kokonaisuus on
  • Sauvamerkki voi kuulua käännökseen.
 1. Slopestyle-lasku – punainen rinne | (sis. switch, spinnit, 180˚-hypyt, sivuluisujen ohjaaminen)
  • Lasku sisältää lumikontaktissa tapahtuvat switch-laskua (takaperin lasku), spinnit, 180-˚hypyt ja sivuluisujen ohjaamisen molempiin suuntiin.
  • Laskussa sukset irtoavat lumesta vähintään kerran
  • Laskijalla on olosuhteita mukaileva, liikevalmis perusasento
  • Laskijan tekemät liikkeet ovat tarkoituksenmukaisia
  • Laskijan vauhti pysyy hallinnassa
  • Kokonaisuus on sujuva

Osaamiskortti [Kurssin läpäisyvaatimus 4/6 laskua hyväksytysti]

Seuraavat tehtävät suoritetaan lähijakson aikana itse- ja vertaisarvioiden kouluttajan tukemana.

 1. Rinteessä olevan laskujäljen seuraaminen sivuttain luisuen molempiin suuntiin
 2. Käännöksen aloitus luisuva, lopetus leikkaavana – punainen rinne
 3. Yhdellä suksella lasku + vaihto (toinen suksi ilmassa)
 4. Luisuvat käännökset taaksepäin (switch)
 5. Rytminvaihdokset kovassa vauhdissa – punainen rinne | (esim. 3 pitkää – 3 lyhyttä )
 6. Hyppyristä hyppääminen

Ammatillisen soveltuvuuden arviointi| Koko kurssin aikana tehtävä arviointi

 • Kurssilaisen toiminta on yhdenvertaisuus ja tasa-arvoperiaatteiden mukaista sekä asiakaspalvelutehtäviin sopivaa, eikä kouluttajan tarvitse puuttua kurssilaisen yleiseen käyttäytymiseen ja toimintaan kurssin aikana.
 • Kurssilainen osallistuu aikataulun mukaiseen ohjelmaan asianmukaisella

(Pakottavasta syystä kurssilainen voi olla pois ½ päivää. Kurssilaisen on sovittava poissaoloista kouluttajansa kanssa)

 • Kurssilainen osallistuu kurssin aikana aktiivisesti kaikkiin omatoimiseen, pienryhmä- ja ryhmätoimintaan.
 • Kurssilaisella on hiihdonopetustehtäviin vaadittava kieli- jaja vuorovaikutustaidot.

 

 

Suomen Hiihdonopettajat ry  www.hiihdonopettajat.fi