Kouluttaudu hiihdonopettajaksi

Suomen Hiihdonopettajat (SHOry) kouluttaa opettajia alppihiihdon, telemarkin, lumilautailun, maastohiihdon ja soveltavan alppihiihdon opetustehtäviin. SHOry:n koulutus tarjoaa valmiudet toimia hiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä, turvallisuusnäkökulmat huomioivana motoristen taitojen opettajana. Koulutus aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta 1. -kurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisensa omien kykyjensä mukaan. SHOry:n tarjoama koulutus on asiakaslähtöiseen opetustaitoon tähtäävää, sisällöltään lajitaidollisesti ja opetuspedagogisesti edistyksellistä ammattikoulutusta. Alppihiihtäjille ja lumilautailijoille on omat opintopolut. Koulutus painottuu alkeis- ja perustason taitojen opetukseen asiakaslähtöisesti. Opettajakoulutus tarjoaa valmiudet toimia rinnehiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä, turvallisuusnäkökulmat huomioivana motoristen taitojen opettajana kaikissa Euroopan hiihtokeskuksissa.

Alppihiihdon ja lumilautailun opettaja 1-kurssit (taso 1) Tornimäellä

Kurssi koostuu ennen lähijaksoa tehtävästä verkko-oppimisympäristön aineistosta sekä Mikkelin Tornimäen hiihtokeskuksessa pidettävistä 4 + 3 päivän lähijaksoista. Kurssipäivä muodostuu tiedollisten, taidollisten ja opetuksellisien valmiuksien kehittämisestä, intensiivisen kurssipäivän kesto on keskimäärin klo 09 – 19.

Koulutuksen sisältö

 • Alkeis- ja perustason opettaminen
 • Oma lajitaito
 • Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu
 • Lasten hiihtokoulu

Tämän kurssin jälkeen osaat

 • Ohjata erilaisia oppilaita turvallisesti erilaisissa oppimisympäristöissä alkeis- ja perustasolla
 • Luoda myönteisen oppimisilmapiirin ja tiedostaa sen merkityksen osana taidon oppimista ja opettamista
 • Lajisi perusopetussanaston englanniksi
 • Tiedostaa jatkuvan ammatillisen kasvun merkityksen

Koulutuspäivien sisällöt

 • Päivä 1: Lajitekniikka
 • Päivä 2: Opetuspolun esittely ja soveltaminen
 • Päivä 3: Opetuspolun esittely ja soveltaminen
 • Päivä 4: Opetusharjoitus ja lajitaito
 • Päivä 5: Opetusharjoitus ja soveltaminen
 • Päivä 6: Oikeat oppilaat, opetusnäytöt ja lajitaito
 • Päivä 7: Opetusnäytöt ja lajitaito
 • Päivä 8: Testilaskut

Yleisiä huomioita

 • Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä sekä kiinnostus opetustyötä kohtaan.
 • Kurssilainen vastaa omasta vakuutusturvastaan.
 • Kurssilaisella tulee olla kypärä ja asianmukainen vaatetus.
 • Koulutuksen välinevaatimukset:
  – Rinnelaskuun soveltuvat välineet kurssin sisällön mukaisesti, joko suksi- tai lumilautavarustus.
  – Läppäri tai muu verkko-opiskeluun soveltuva mobiililaite, mielellään ei pelkkä puhelin.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat SHORY:n alppihiihto-opettajien kouluttaja Antti Nikkanen ja lumilautaopettajien kouluttaja Oula Kerkelä.

 

Koulutusajankohdat ja hinnasto

Mikkelin Tornimäellä järjestetään alppihiihdon ja lumilautailun opettajakurssit (taso 1) samanaikaisesti, kätevästi kahdessa osassa.

SEURAAVAT TASO-1 KOULUTUKSET KAUDELLA 2024. KOULUTUSAJANKOHDAT TARKENTUVAT KAUDEN ALKAESSA.

Molempien kurssien hinta on 650 €/hlö. Hinta sisältää opetuksen, majoituksen (5 yötä), aamupalan (5x), päivällisen 5x) ja iltapalan (5x) sekä hissilipun. Osallistujalla on oma laskuvälineistö.

Majoitus ja ruokailut järjestetään keskuksen rinteiden toisella puolella Riuttalassa, Riuttalantie 12, 50100 Mikkeli.

Kurssien hinta ilman majoitusta ja ruokailuja on 350 €/hlö.

 

 


 

 

 

Alppihiihdon opettaja 2 -kurssi (taso 2)

Alppihiihdon opettaja 2 -kurssi (taso 2) keskittyy syventämään opetus- ja laskutaitoja erilaisissa olosuhteissa. Kurssi pohjautuu vahvaan vuorovaikutteisuuteen kurssilaisten ja kouluttajan välillä. Kurssilla hyödynnetään ohjaajakurssin jälkeen hankittua opetuskokemusta.

Opettaja 2 -kurssille pääsy edellyttää, että kurssilainen on suorittanut hyväksytysti:

 • SHOry:n alppihiihdon opettaja 1 -kurssi tai entinen ohjaajakurssi (lajitaito vähintään 2)
 • SPR:n EA 1 tai vastaavat tiedot ja taidot
 • 25 opetustunnin reflektointi

Kurssin sisältö

 • Monipuoliset perustaidot (mm. freestyle, ratalasku)
 • Opettaminen, ongelmanratkaisu
 • Rinnetoimintaympäristön monipuolinen hyödyntäminen
 • Opetusharjoitukset (arvioitavat)
 • Itsensä kehittäminen
 • Lajitaidon näytöt ja teoriakoe (arvioitavat)

Tarvittavat varusteet

 • Alppihiihtovarusteet (rinnesukset)
 • Kypärä
 • Laptop, tabletti tai älypuhelin teoriakokeen suorittamista varten

Kurssin tiedot

Kurssi

Alppihiihdon opettaja 2 -kurssi

Ajankohta

SEURAAVAT TASO-2 KOULUTUKSET KAUDELLA 2024. KOULUTUSAJANKOHDAT TARKENTUVAT KAUDEN ALKAESSA.

Sijainti: Tornimäki, Mikkeli ja Tahko

Koulutuksen käytännön järjestelyistä ja kurssilaisten laskutuksesta vastaa Suomen Nuoriso-opisto.

Hinta 485 €, sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin.

Kurssilainen vastaa itse majoituksesta, hissilipusta ja ruokailuista. Sekä majoitusta että ruokailuja Tornimäki -jaksolle tarjolla edulliseen hintaan Riuttalassa. Riuttala sijaitsee Tornimäen rinteiden toisella puolella => yhteys ja varaukset: laura.hattukangas(a)sno.fi

 

 

 

 

 

 

HupiSki Tornimäki, Skimbapolku 9, 50800 Mikkeli

 

 

 

ISIA-standardit ja EU:n CTT vaatimukset täyttävä kansallinen koulutusjärjestelmä

SHOry:n kansallinen koulutusjärjestelmä ja koulutussisällöt ovat kansainvälisen ISIA:n auditoimia ja ISIA standard -kriteereitä vastaavia. SHOry on ainoa Euroopan Komission nimeämä suomalainen taho, jonka kansallinen koulutusjärjestelmä tarjoaa Euroopan Komission täyttävää, Eurooppalaisen ammattipätevyyden mahdollistavaa koulutusta. Koulutusjärjestelmä on suunniteltu toimialan tarpeita noudattaen ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Koulutuksen saanut hiihdonopettaja on pätevöitynyt opettamaan Euroopan hiihtokeskuksissa.

Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme kurssitasoa, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea koulutuksen suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia
. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
Peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä.
Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.