JATKUVA HAKU

Jatkuva haku on Paukkulassa käynnissä ympäri vuoden. Voit hakea opiskelemaan, jos sinulla

  • ei ole opiskelupaikkaa
  • on ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto
  • on opiskelupaikka, mutta haluaisit vaihtaa alaa
  • on taustallasi kesken jääneet ammatilliset tai lukio-opinnot

 

Jatkuva haku – valintakriteerit

  1. Hakijalla on riittävät edellytykset kasvatus- ja ohjausalalla opiskeluun
  2. Hakija soveltuu kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviin
  3. Hakija on motivoitunut ja sitoutunut alalle opiskeluun
  4. Hakijalla on riittävät terveydelliset edellytykset
  5. Hakijalla on riittävä suomen kielen taito

Opiskelijavalinta edellyttää, että hakija osallistuu jatkuvan haun soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää ennakkotehtävän ja haastattelun. Lisäksi järjestetään kielikoe kaikille niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Lisätietoa terveydentilavaatimuksista https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila

Kielitaidon arviointi

Suomen Nuoriso-opistossa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen opinnoista opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa kielitaitovaatimuksena on B1.1 toimiva peruskielitaito. Lisätietoa kielitasosta löytyy http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Hakijan suomen kielen taitotaso katsotaan riittäväksi, jos hän esittää hakuvaiheessa todistuksen suomen kielellä suoritetusta peruskoulusta, lukiosta, ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Myös erilliset suomen kielen tutkinnot tai kielitaitotodistukset voidaan katsoa riittäviksi todentamaan hakijan kielen taitotason.

Hae nyt

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan osaamisala, nuoriso-ja yhteisöohjaaja
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja 

Jatkuvassa haussa hakeneet haastatellaan ja opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Janne Wilkman
Vararehtori
janne.wilkman(at)sno.fi
044 416 2416