Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Työhön kuuluu eri-ikäisten lasten ohjaaminen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, esim. päivähoidossa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan ja lastenohjaajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta.

Hae opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa:

Klikkaa tästä ja täytä hakulomake!

Jatkuvassa haussa hakeneet haastatellaan ja opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala antaa sinulle

 • Pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin päiväkodeissa
 • Jatko-opintokelpoisuuden AMK –opintoihin esim. sosiaali- ja terveysalan AMK –tutkinto (varhaiskasvatuksen sosionomi) tai yliopisto-opintoihin esim. kasvatustiede

Sinulla on mahdollisuus tehdä myös pelkkiä tutkinnon osia ja näin täydentää työelämässä tarvittavaa osaamista (esim. perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta pätevyys varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin)

 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Lastenohjaajan perustutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatilliset tutkinnon osat (110 osp)

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Johdatus kasvatusalaan
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Lapsen kasvu, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Monialainen yhteistyö
 • Pedagogisen toiminnan toteutus
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Lapsen terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 • Varhaiskasvatuksen työtavat
 • Lasten tunnetaidot
 • Lapsen kielen kehitys
 • Lapsen kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen ajattelun edistäminen
 • Turvallisuus, työkyky ja hyvinvointi
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Perheiden kanssa toiminen (20 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Yhteistyö perheen kanssa
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Yhteistyön suunnittelu
 • Perheiden ohjaaminen palveluiden käytössä
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan kehittäminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Toiminnan toteuttaminen
 • Toiminnan suunnittelu
 • Leikin tukeminen
 • Kehittävä opppimisympäristö
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen tukeminen
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp)

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Seuraohjaaja
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Lukio-opinnot
 • Korkeakouluopinnot
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  Matematiikka
  Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  Äidinkieli
  Vieras kieli B: ruotsi
  Vieras kieli A: englanti
  Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  Taide ja luova ilmaisu
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
  Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  Työelämässä toimiminen
  Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  Kestävän kehityksen edistämien
  Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

 

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi