Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Työhön kuuluu eri-ikäisten lasten ohjaaminen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, esim. päivähoidossa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan ja lastenohjaajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta.

Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään sekä yhteishaussa että jatkuvassa haussa hakeneille 29. ja 30.4. Kutsu hakeneille lähetetään postitse.

Opinnot alkavat syksyllä ma 12.8.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala antaa sinulle

 • Pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin päiväkodeissa
 • Jatko-opintokelpoisuuden AMK –opintoihin esim. sosiaali- ja terveysalan AMK –tutkinto (varhaiskasvatuksen sosionomi) tai yliopisto-opintoihin esim. kasvatustiede

Sinulla on mahdollisuus tehdä myös pelkkiä tutkinnon osia ja näin täydentää työelämässä tarvittavaa osaamista (esim. perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta pätevyys varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin)

 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Lastenohjaajan perustutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Ammatilliset tutkinnon osat (110 osp)

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Johdatus kasvatusalaan
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Lapsen kasvu, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Monialainen yhteistyö
 • Pedagogisen toiminnan toteutus
 • Toimiva vuorovaikutus
 • Lapsen terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 • Varhaiskasvatuksen työtavat
 • Lasten tunnetaidot
 • Lapsen kielen kehitys
 • Lapsen kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen ajattelun edistäminen
 • Turvallisuus, työkyky ja hyvinvointi
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Perheiden kanssa toiminen (20 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Yhteistyö perheen kanssa
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Yhteistyön suunnittelu
 • Perheiden ohjaaminen palveluiden käytössä
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan kehittäminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Toiminnan toteuttaminen
 • Toiminnan suunnittelu
 • Leikin tukeminen
 • Kehittävä opppimisympäristö
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen tukeminen
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Valinnaiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Seuraohjaaja
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Yrityksessä toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Lukio-opinnot
 • Korkeakouluopinnot
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  Matematiikka
  Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  Äidinkieli
  Vieras kieli B: ruotsi
  Vieras kieli A: englanti
  Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  Taide ja luova ilmaisu
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
  Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  Työelämässä toimiminen
  Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
  Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  Kestävän kehityksen edistämien
  Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet