VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, LASTENOHJAAJA 

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Hän työskentelee päiväkodeissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai perhepäiväkodeissa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden AMK –opintoihin esim. sosiaali- ja terveysalan AMK –tutkinto (varhaiskasvatuksen sosionomi) tai yliopisto-opintoihin esim. kasvatustiede

Hae opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa:

Klikkaa tästä ja täytä hakulomake!

Jatkuvassa haussa hakeneet haastatellaan ja opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, TUTKINTONIMIKE LASTENOHJAAJA MUODOSTUU NELJÄSTÄ PAKOLLISESTA TUTKINNON OSASTA (105 OSAAMISPISTETTÄ), VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA (40 OSAAMISPISTETTÄ) JA YHTEISISTÄ TUTKINNON OSISTA (35 OSAAMISPISTETTÄ)

Pakolliset tutkinnon osat (105 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp)

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 
 • Ilmaisun ohjaaminen 
 • Liikkumisen ohjaaminen 
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 
 • Seuraohjaaja 
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen 
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 
 • Yrityksessä toimiminen 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
 • Lukio-opinnot 
 • Korkeakouluopinnot 
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

 

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi