Autamme sinua oppimaan elämässäsi eteenpäin – SNO 2030

SUOMEN NUORISO-OPISTO

Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen ammatillisen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestäjä sekä jatkuvan oppimisen kasvattajayhteisö. Opiston, joka on perustettu vuonna 1923, ylläpitäjä on nuorisoseurajärjestö. Järjestämme koulutusta nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloilla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kansanopistona koulutustarjontaamme sisältyy monipuolinen kattaus vapaan sivistystyön erilaisia lyhyt- ja lukuvuoden mittaisia kursseja. Koulutuksen järjestämisen rinnalla Suomen Nuoriso-opisto tukee Mikkelin seudun elinvoimaisuutta järjestämällä lisäarvoa tuottavia palveluja alueen yritysten, järjestöjen ja perheiden tarpeisiin.

Pidämme arvojamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tärkeinä menestystekijöinä. Olemme enemmän kuin oppilaitos. Valmiutemme osaamisen kehittämisen vahvaan yksilölliseen tukeen tuovat joustavuutta tutkinnon suorittamiseen ja luottamusta opintojen etenemiseen. Aktiivinen ja osallistava toimintatapamme tukee uusia avauksia, kokeilukulttuuria ja rajojen ylittämistä. Toimintamme luo välittävää, luovaa ja rohkeaa henkeä opiskelijaan.

TOIMINTAAMME VAIKUTTAVAT

 • alueellinen väestörakenteen muutos
 • globaalit terveysuhat
 • erilaistuvat arvot ja asenteet
 • eriarvoistuminen ja polarisaatio
 • tieteen, teknologian ja talouden kehitys
 • työn murros ja työelämässä oppiminen
 • oppimisympäristöjen ja pedagogiikan muutos
 • ilmastonmuutos
 • kansalliset ja seudulliset koulutusjärjestelyt
 • nuorten hyvinvoinnin tila

TOIMINTALUPAUS 2030

Osana kansanopistoliikettä autamme kaikkia oppimaan itsensä elämässä eteenpäin. Visionamme on olla tunnettu ja arvostettu oppilaitos, jolla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan osaamisen, sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentajana:

 • luomme edellytyksiä merkitykselliselle elämälle
 • rakennamme edellytyksiä osaamisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistumiselle yhteiskunnassa
 • uudistamme yhteiskuntaa luovalla ja vastuullisella toiminnallamme.

ME OLEMME PAUKKULA

Olemme olemassa, jotta jokainen saisi tavoitella hyvää elämää oppimisen keinoin riippumatta siitä, mistä hän on tulossa tai mihin menossa.

Haluamme tarjota yhdenvertaisen mahdollisuuden sivistykseen, koska se on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Oppimisen on oltava mahdollista ja mielekästä jokaiselle.

Vaalimme sivistystä kaikissa ilmentymissään; yleissivistystä, kirjasivistystä ja sydämen sivistystä.

Olemme valtakunnallinen kasvatus- ja ohjausalan ammatillinen oppilaitos. Olemme nuorisotyön sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamiskeskus, kestävän hyvinvoinnin tuottaja sekä jatkuvan oppimisen kansanopisto. Toimintamme uudistaa yhteiskuntaa ja antaa merkitykselliselle elämälle yhdenvertaiset edellytykset.

ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Yhteisöllisyys

Paukkula on yhteisöllinen kasvattajayhteisö. Yhteisönä mahdollistamme ja tuemme kaikkien osaamisen kehittymistä. Meillä ketään ei jätetä yksin, vaan oppiminen tapahtuu yhdessä toisten kanssa. Uskomme vahvan yhteisöllisyyden tuottavan hyvinvointia sekä parantavan oppimistuloksia. Yhteisömme ottaa vastaan jokaisen tasavertaisina yksilöinä ja kohtaa heidät omana itsenään. Yhteisö jatkaa elämäänsä vielä kauan opintojen päätyttyäkin.

Osallisuus

Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Oppiminen on henkilökohtaista ja tuemme jokaisen oppimispolkua juuri hänen ehdoillaan. Olemme maan parhaita huomioimaan ihmisten erilaiset oppimistarpeet, koska uskomme että se johtaa maan parhaisiin oppimistuloksiin.

Yhdenvertaisuus

Erilaisuus on normaalia. Sivistämme kaikkia halukkaita missä tahansa elämän vaiheessa, sillä uskomme sivistyksen olevan tie hyvinvoivaan, tasa-arvoiseen ja avarakatseiseen yhteiskuntaan sekä ihmisten merkitykselliseen elämään.

OPISTON TOIMINTAPERIAATTEET

 1. autonomia – tiimien vastuullinen itseohjautuvuus
 2. flow – työn haasteiden ja henkilön osaamisen tasapaino
 3. yhteissuunnittelu – kasvattajayhteisön yhteisöllisyys ja osallisuus – tiimisuunnittelu (henkilöstö-opiskelijat-työelämä-kumppanit-sidosryhmät)
 4. joustava ja sovitteleva toimintakulttuuri – konkreettisen palautteen annon ja vastaanoton vastuu
 5. avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa

Olemme opettamiemme alojen ja pedagogiikan huippuosaajia. Keskitymme opetuksessa olennaiseen, jotta opiskelijat oppisivat mahdollisimman syvällisesti juuri sen mitä tulivat meille oppimaan. Tärkeä osaamisen mahdollistaja on usko omiin kykyihin, joten panostamme opiskelijoiden itseluottamuksen lisääntymiseen.

TOIMINNALLAMME VAIKUTAMME

Meillä on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan osaamisen, sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentajana. Kerromme ja näytämme maailmalle, miten oppimisesta voidaan tehdä merkityksellistä ja mielekästä kaikille keskittymällä oikeisiin asioihin.

MITÄ TEEMME

Koulutamme ihmisiä kohti uutta, oli kyseessä sitten uusi ammatti, jatko-opinnot, urakehitys tai parempi elämä ja oma hyvinvointi. Pyrimme siihen, että meiltä lähtevä opiskelija kokee itsensä osaavaksi, taitavaksi ja parhaaksi versioksi itsestään.

MITEN TEEMME SEN

Kohtaamme, kuuntelemme ja syvennymme opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Keskitymme opetuksessa olennaiseen ja yhdistämme teorian käytäntöön. Luomme opiskelijan ympärille tiiviin yhteisön, joka auttaa ja tukee opintojen aikana ja jälkeen.

Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat

Opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuu työelämän tarpeisiin. Luovalla ja vastuullisella toiminnallamme uudistamme yhteiskuntaa. Osaamisen kehittäminen on toteutustavoiltaan uudistuvaa, yhteisöllistä ja joustavaa. Työelämä ja oppiminen limittyvät tehokkaasti toisiinsa. Toimimme aktiivisesti erilaisissa kumppanuusverkostoissa.

YHTEISÖLLINEN OPPILAITOS

Paukkula on haluttu työpaikka ja hyvinvoiva työyhteisö. Ylläpidämme ja vahvistamme yhteisöllistä toimintakulttuuriamme. Sivistykselliset oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti yhteisöllisellä ohjauksella ja tuella. Toiminta lisää yhteistä vastuuta, osallisuutta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Paukkulan hyvinvointi perustuu koko kasvattajayhteisön yhdenvertaiseen ja huomioivaan vuorovaikutukseen. Meillä jokainen pärjää.

NUORISOSEUROJEN OPPILAITOS

Suomen Nuoriso-opisto toimii nuorisoseurajärjestön ohjaajuuden osaamiskeskuksena ja kumppanina. Yhteistyö nuorisoseurajärjestön kanssa tuo ohjaajuuden kehittämiseen kulttuurisen nuorisotyön ja järjestötoiminnan asiantuntemuksen sekä laajan yhteistyöverkoston. Paukkulan oma Mikkelin Seudun Nuorisoseura ry. toimii dynaamisena opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittämisalustana ja tutkinnonosien suorituspaikkana.