Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen tavoitteena on moninaisuusosaamisen lisäämisen myötä kehittää henkilöstön osaamista, rakentaa mukaan ottavia yhteisöjä ja tukea opiskelijoiden mielen hyvinvointia. Tavoitteena on tukea myös opiskelijoiden resilienssiä ja luottamusta yhteisöön.

Oppilaitoksen henkilöstön osaamista kehitetään moninaisuuden ymmärtämisen, mukaan ottavan yhteisön ja yhdenvertaisuuden edistämisen teemoissa. Moninaisuusosaamisen vahvistaminen parantaa valmiuksia tunnistaa mielen hyvinvoinnin haasteita opiskelijoiden keskuudessa. Tilannekuvaa moninaisuusosaamisesta ja mielen hyvinvoinnista kartoitetaan opiskelijakyselyillä hankkeen kansanopistoissa, joista koostetaan yhteenveto. Jatkotoimenpiteenä koulutuksesta pilotoidaan turvallisemman tilan periaatteita yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet ja yhdessä sovitut käytännöt puuttumiseen toimivat ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn, häiriökäyttäytymisen vähentämiseen sekä koskemattomuuden varmistamiseen. Tilannekuvan kautta kehitetään opettajien pedagogisen ja konsultoivan työotteen toimintamalleja opiskeluhuollon toimijoiden kanssa, niin että se vastaa tilannekuvasta esiin noussutta tarvetta.

Hankkeessa räätälöidään koulutusta mielen hyvinvoinnin tunnistamiseen, opiskelumotivaation tukemiseen, erityisen tuen tarpeen huomioimiseen asuntolaympäristössä.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja luonnon ja muun fyysisen ympäristön hyödyntämisessä opiskelijan kokonaisturvallisuuden lisäämiseksi. Tässä hyödynnetään elämysten kautta oppimista, joka osaltaan lisää yhdessä elämisen taitoa, resilienssiä ja yhteisön toimivuutta. Hankkeessa rakennetaan nuoren elämän selviytymiskäsikirja.