JATKUVA HAKU

Seuraavat jatkuvan haun haastattelut

Viikko 25

Viikko 31

Viikko 32

 

Jatkuva haku on Paukkulassa käynnissä ympäri vuoden. Voit hakea opiskelemaan, jos sinulla

  • ei ole opiskelupaikkaa
  • on ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto
  • on opiskelupaikka, mutta haluaisit vaihtaa alaa
  • on taustallasi kesken jääneet ammatilliset tai lukio-opinnot

Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan haastatteluun ja soveltuvuuskokeeseen 

Opiskelijavalinta edellyttää, että hakija osallistuu jatkuvan haun soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää ennakkotehtävän ja haastattelun. Lisäksi järjestetään kielikoe kaikille niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Opintojen sopiva aloitusaika sovitaan yksilöllisesti.

Jatkuva haku – valintakriteerit

  1. Hakijalla on riittävät edellytykset kasvatus- ja ohjausalalla opiskeluun
  2. Hakija soveltuu kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviin
  3. Hakija on motivoitunut ja sitoutunut alalle opiskeluun
  4. Hakijalla on riittävät terveydelliset edellytykset
  5. Hakijalla on riittävä suomen kielen taito

Kielitaidon arviointi

Suomen Nuoriso-opistossa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen opinnoista opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa kielitaitovaatimuksena on B1.1 toimiva peruskielitaito. Lisätietoa kielitasosta löytyy http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Hakijan suomen kielen taitotaso katsotaan riittäväksi, jos hän esittää hakuvaiheessa todistuksen suomen kielellä suoritetusta peruskoulusta, lukiosta, ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Myös erilliset suomen kielen tutkinnot tai kielitaitotodistukset voidaan katsoa riittäviksi todentamaan hakijan kielen taitotason.

Terveydelliset vaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin, joiden opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydentilanvaatimuksia.

Esteenä opiskelijavalinnalle voi olla:

1. sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus

2. vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila

3. muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

4. päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
janne.wilkman(at)sno.fi
044 416 2416