Kevään yhteishaku 20.2.–19.3.2024

Jos olet päättämässä tänä keväänä peruskoulua voit hakea perusopetuksen jälkeisen koulutuksen kevään 2024 yhteishaussa. Yhteishaussa voivat hakea myös ne, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa. Yhteishaku tehdään Opintopolussa.

Kaikki Suomen Nuoriso-opistoon, kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon hakevat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe järjestetään Paukkulan kampuksella 8.5.2024 klo 8-16.

Kutsu soveltuvuuskokeisiin ja tarkemmat ohjeet ennakkotehtävästä ja soveltuvuuskokeeseen osallistumisesta toimitetaan hakijoille huhtikuussa.

Soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua mittaavista osista.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:
1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p.
2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.
3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.

Hyväksytystä kokeesta hakija saa 1-10 p.Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä. Soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.

Terveydelliset vaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin, joiden opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydentilanvaatimuksia.

Esteenä opiskelijavalinnalle voi olla:

1. sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus

2. vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila

3. muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

4. päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

 

Kielitaidon arviointi

Suomen Nuoriso-opistossa opetus- ja tutkintokieli on suomi. Selviytyäkseen opinnoista opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa kielitaitovaatimuksena on B1.1 toimiva peruskielitaito. Lisätietoa kielitasosta löytyy http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Hakijan suomen kielen taitotaso katsotaan riittäväksi, jos hän esittää hakuvaiheessa todistuksen suomen kielellä suoritetusta peruskoulusta. Myös erilliset suomen kielen tutkinnot tai kielitaitotodistukset voidaan katsoa riittäviksi todentamaan hakijan kielen taitotason.

 

Tärkeitä päivämääriä

  • Tallenna hakemuksesi Opintopolussa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00. (Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00.)
  • Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024.
  • Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 27.6.2024.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 16.8.2024.

 

Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea meille myös harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota.

Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

   • sinulla on oppimisvaikeuksia,
   • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
   • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
   • haet ulkomaalaisella todistuksella,
   • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
   • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Näissä tapauksissa olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa

   • olet keskeyttänyt peruskoulun,
   • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
   • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Harkinnanvaraisen valinnan kautta voidaan valita enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa:

   1. Varmista opinto-ohjaajaltasi että voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa
   2. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi ja ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa.
   3. Toimita tuloste Opintopolun yhteishaun hakemuksesta ja tarvittavat liitteet (lääkärin, psykologin, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lausunto) 19.3.2024 klo 15 mennessä postitse osoitteeseen:

Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

Kirjoita kirjekuoren vasempaan yläkulmaan merkintä ”Harkintaan perustuva valinta”.

Harkintaan perustuvassa valinnassa ei järjestetä oppimisvalmiuskoetta.