Kouluttaudu hiihdonopettajaksi

Suomen Hiihdonopettajat (SHOry) kouluttaa ohjaajia ja opettajia alppihiihdon, telemarkin, lumilautailun, maastohiihdon ja soveltavan alppihiihdon opetustehtäviin. SHOry:n koulutus tarjoaa valmiudet toimia hiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä, turvallisuusnäkökulmat huomioivana motoristen taitojen opettajana. Koulutus aloitetaan alkeis- ja perustason taitoihin painottuvasta ohjaajakurssista, jolle jokaisen hiihdonopetuksesta kiinnostuneen on helppo tulla. Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä. Jokainen osallistuja voi suunnitella jatkokouluttautumisensa omien kykyjensä mukaan. SHOry:n tarjoama koulutus on asiakaslähtöiseen opetustaitoon tähtäävää, sisällöltään lajitaidollisesti ja opetuspedagogisesti edistyksellistä ammattikoulutusta. Alppihiihtäjille ja lumilautailijoille on omat opintopolut. Koulutus painottuu alkeis- ja perustason taitojen opetukseen asiakaslähtöisesti. Ohjaajakoulutus tarjoaa valmiudet toimia rinnehiihtokeskuksessa asiakaspalvelukykyisenä, turvallisuusnäkökulmat huomioivana motoristen taitojen opettajana kaikissa Euroopan hiihtokeskuksissa.

Alppihiihdon ja lumilautailun ohjaajakurssit Tornimäellä 2023

Kurssi koostuu ennen lähijaksoa tehtävästä verkko-oppimisympäristön aineistosta (laajuus noin 10h) sekä Mikkelin Tornimäen hiihtokeskuksessa pidettävistä 2 x 4 päivän lähijaksoista (laajuus yhteensä noin 80 h). Kurssipäivä muodostuu tiedollisten, taidollisten ja opetuksellisien valmiuksien kehittämisestä, intensiivisen kurssipäivän kesto on keskimäärin klo 09 – 19.

Koulutuksen sisältö

 • Alkeis- ja perustason opettaminen
 • Oma lajitaito
 • Vuorovaikutus ja asiakaspalvelu
 • Lasten hiihtokoulu

Tämän kurssin jälkeen osaat

 • Ohjata erilaisia oppilaita turvallisesti erilaisissa oppimisympäristöissä alkeis- ja perustasolla
 • Luoda myönteisen oppimisilmapiirin ja tiedostaa sen merkityksen osana taidon oppimista ja opettamista
 • Lajisi perusopetussanaston englanniksi
 • Tiedostaa jatkuvan ammatillisen kasvun merkityksen

Koulutuspäivien sisällöt

 • Päivä 1: Lajitekniikka
 • Päivä 2: Opetuspolun esittely ja soveltaminen
 • Päivä 3: Opetuspolun esittely ja soveltaminen
 • Päivä 4: Opetusharjoitus ja lajitaito
 • Päivä 5: Opetusharjoitus ja soveltaminen
 • Päivä 6: Oikeat oppilaat, opetusnäytöt ja lajitaito
 • Päivä 7: Opetusnäytöt ja lajitaito
 • Päivä 8: Testilaskut

Yleisiä huomioita

 • Kurssille hyväksymisen edellytyksenä on hyvä lajikohtainen taito ja 18 vuoden ikä sekä kiinnostus opetustyötä kohtaan.
 • Kurssilainen vastaa omasta vakuutusturvastaan.
 • Kurssilaisella tulee olla kypärä ja asianmukainen vaatetus.
 • Koulutuksen välinevaatimukset:
  – Rinnelaskuun soveltuvat välineet kurssin sisällön mukaisesti, joko suksi- tai lumilautavarustus.
  – Läppäri tai muu verkko-opiskeluun soveltuva mobiililaite, mielellään ei pelkkä puhelin.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat SHORY:n alppihiihto-opettajien kouluttaja Antti Nikkanen ja lumilautaopettajien kouluttaja Oula Kerkelä.

 

Koulutusajankohdat ja hinnasto

Koulutuksien ajankohdat ja hinnat tarkennetaan ennen laskukauden avausta marras-joulukuussa 2022.

Mikkelin Tornimäellä järjestetään alppihiihdon ja lumilautailun ohjaajakurssit (taso 1) samanaikaisesti, kätevästi kahdessa osassa.

HINNAT 2022: Molempien kurssien hinta on 620 €/hlö. Hinta sisältää opetuksen, majoituksen (6 yötä), aamupalan (6x), päivällisen 6x) ja iltapalan (6x) sekä hissilipun. Osallistujalla on oma laskuvälineistö.

Majoitus ja ruokailut järjestetään keskuksen rinteiden toisella puolella Riuttalassa, Riuttalantie 12, 50100 Mikkeli.

Kurssien hinta ilman majoitusta ja ruokailuja on 310 €/hlö.

 

Ilmoittautuminen kauden 2023 kursseille 

 

 

HupiSki Tornimäki, Skimbapolku 9, 50800 Mikkeli

 

 

 

ISIA-standardit ja EU:n CTT vaatimukset täyttävä kansallinen koulutusjärjestelmä

SHOry:n kansallinen koulutusjärjestelmä ja koulutussisällöt ovat kansainvälisen ISIA:n auditoimia ja ISIA standard -kriteereitä vastaavia. SHOry on ainoa Euroopan Komission nimeämä suomalainen taho, jonka kansallinen koulutusjärjestelmä tarjoaa Euroopan Komission täyttävää, Eurooppalaisen ammattipätevyyden mahdollistavaa koulutusta. Koulutusjärjestelmä on suunniteltu toimialan tarpeita noudattaen ja sitä kehitetään jatkuvasti yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Koulutuksen saanut hiihdonopettaja on pätevöitynyt opettamaan Euroopan hiihtokeskuksissa.

Koulutusjärjestelmän pohjana on kolme kahdeksan päivän mittaista kurssia, joissa opetetaan tiedolliset, taidolliset ja opetukselliset valmiudet alppihiihdossa tai lumilautailussa. Pitkien kurssien lisäksi koulutus sisältää lyhyempiä neljän päivän mittaisia moduuleja sekä kaksi hiihtokouluissa suoritettavaa harjoittelujaksoa.

OPINTOSETELIAVUSTUS

Myöntämiskriteerien täyttyessä, voit hakea koulutuksen suorittamisen tueksi opintoseteliavustusta. Opintoseteliavustuksen tarkoitus on auttaa tasapuolista koulutukseen pääsyä. Avustuksen avulla oppilaitos voi alentaa opintomaksuja opiskelijoilta, joiden kouluttautumista halutaan edistää.

Ryhmät, joiden kouluttautumista opintoseteleillä voidaan tukea:

Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia
. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
Peruskoulun päättäneet nuoret (alle 25-vuotiaat), joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa.
Seniorit, jotka ovat 63 vuotta täyttäneitä.
Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.