Network for Learning Together in Youth Work

Network for Learning Together in Youth Work on suomalaisten ammatillisten oppilaitosten ja Allianssin nuorisovaihdon Erasmus+-verkostohanke, jonka tavoitteena on edistää nuoriso- ja yhteisöohjausalan kansainvälistymistä. Hankkeessa suomalaisen verkoston lisäksi mukana noin 20 järjestöä ja oppilaitosta eri Euroopan maista.

Suomesta mukana ovat seuraavat oppilaitokset:

  • Etelä-Pohjanmaan opisto
  • Haapaveden opisto
  • Kanneljärven opisto
  • Koulutuskeskus Salpaus
  • Peräpohjolan opisto
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Suomen Nuoriso-opisto

Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa.

Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Nuoriso- ja yhteisöohaajilla on keskeinen rooli yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumisessa eri sosiaalisista ja kulttuurisista taustoista tulevien ihmisten keskuudessa. Alan toimijat edistävät tietoisuutta kulttuurienvälisen ymmärryksen, arvojen moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja keskinäisen kunnioituksen merkityksistä paikallistasolla. Hankkeessa toteutettavat liikkuvuusjaksot antavat opiskelijoille ja alan opettajille mahdollisuuden kehittää työssä tarvittaa osaamista.

Hanke tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille myös verkostoitumismahdollisuuksia, ja vahvistaa näin kansainvälisiä yhteistyösuhteita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kansainvälistää koko nuorisotyön kenttää.