Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry.

Suomen Nuoriso-opiston ylläpitäjänä toimii Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry.

Kannatusyhdistys koostuu Suomen Nuorisoseurat ry:n ja siihen kuuluvien aluetoimistojen ja piirijärjestöjen valitsemista edustajista. Kannatusyhdistyksen kokous valitsee opiston hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Hallitus vastaa yhdessä rehtorin kanssa opiston toiminnasta ja taloudesta.

Suomen Nuoriso-opisto

Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ammatillisen koulutuksen järjestäjä sekä jatkuvan oppimisen kasvattajayhteisö. Järjestämme kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloilla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kansanopistona koulutustarjontaamme sisältyy teatteritaiteen Näyttämölinja, Liikunnanohjauksen peruskurssi sekä monipuolinen kattaus erilaisia lyhytkursseja.

Pidämme arvojamme, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tärkeinä menestystekijöinä. Olemme enemmän kuin oppilaitos. Valmiutemme osaamisen kehittämisen yksilölliseen tukeen tuovat joustavuutta opintoihin. Aktiivinen ja osallistava toimintatapamme tukee uusia avauksia, kokeilukulttuuria ja rajojen ylittämistä. Toimintamme luo välittävää, luovaa ja rohkeaa henkeä opiskelijaan. Tämä näkyy yhteisöllisenä, aktiivisena ja joustavana otteena. Koulutuksen järjestämisen rinnalla Suomen Nuoriso-opisto tukee Mikkelin seudun elinvoimaisuutta järjestämällä lisäarvoa tuottavia palveluja alueen yritysten, järjestöjen ja perheiden tarpeisiin.

Järjestämme maamme vanhinta ja merkittävintä esikoiskirjailijoille suunnattua J.H.Erkon kirjoituskilpailua yhdessä Nuoren Voiman Liiton kanssa. Kirjoituskilpailun järjestämisen tukipilarina ja mahdollistajana toimii Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry:n hallitus 2020

Hallituksen puheenjohtaja
Niemi Kalevi, kehitysjohtaja

Jäsen
Ala-Sankola Hannu, kehittämispäällikkö

Jäsen
Palsa Raija, nuorisosihteeri

Jäsen
Hynynen Anu, vastaava ohjaaja

Jäsen
Kemiläinen Perttu, palvelupäällikkö

Jäsen
Kylmälahti Riina, projektipäällikkö

Jäsen
Harmaala Hannu, liikenneopettaja

Esittelijä
Tammisuo Jukka, rehtori