Yrittäjän oppisopimus

Oppisopimuksella opiskelu on työelämälähtöinen tapa opiskella itselleen ammatti tai hankkia lisää osaamista. Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuksella koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia täydentääkseen osaamista työelämässä. Opintoihin pääsemisen ehtona on, että toimii yrittäjänä kyseisellä alalla. Oppisopimus solmitaan oppilaitoksen ja yrittäjän välillä.

Opiskelu

Oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä hankkii osaamista pääsääntöisesti omassa yrityksessä, mutta myös kuukausittain järjestettävillä lähijaksopäivillä oppilaitoksessa, etä- ja verkko-opintoina.

Osaaminen osoitetaan ammatillisissa tutkinnon osissa näytössä käytännön työtehtävissä ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa oppilaitoksessa.

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS. HOKS:ssa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan puuttuvan osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen. Opintoja voi suorittaa joustavasti oman tilanteensa mukaisesti.

Yrittäjällä tulee olla ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja/mentori, joka voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä. Mentorille voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Lisätietoja:

Vararehtori
Janne Wilkman
044 4162416
janne.wilkman@sno.fi