KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO | NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJAN OSAAMISALA | NUORISO-JA YHTEISÖOHJAAJA

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa erilaisilla menetelmillä nuorisotyötä tai muuta vapaa-ajan toimintaa. Hän työskentelee esimerkiksi kunnan nuorisotyössä, kouluissa ja oppilaitoksissa, erityisnuorisotyössä, järjestöissä, lastensuojelussa tai ikääntyvien toiminnanohjauksen parissa. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Opintojen aikana saat valmiuksia ohjata yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä sekä työskennellä nuorisotyön eri menetelmiä hyödyntäen. Opit tukemaan asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, käyttämään sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä ja toimimaan monialaisissa verkostoissa. Pääset laajentamaan osaamistasi myös monipuolisten valinnaisten tutkinnon osien kautta.

Opiskelu tapahtuu monipuolisesti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Osaamista hankintaan oppilaitoksessa lähiopintoina, verkko-opintoina, erilaisia työelämäprojekteja hyödyntäen ja itsenäisesti opiskellen sekä työpaikalla tapahtuva oppimisena. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina oppilaitoksessa ja työelämässä oppimisena sekä työelämävaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat (110 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (35 osp)

Valitaan seuraavista:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (seuraohjaaja ja kerho- ja leiriohjaajana toimiminen)
 • Korkeakouluopinnot (Jatkoväylä XAMK)
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet, lukio-opinnot tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet

Hakeminen koulutukseen

Hae koulutukseen jatkuvan haun kautta:

Hae koulutukseen tästä

Voit aloittaa opinnot joustavasti oman tilanteesi mukaan. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

 Lisätietoa:

Janne Wilkman, vararehtori
044 4162416
janne.wilkman@sno.fi