NUORISO-JA YHTEISÖOHJAAJA 

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa erilaisilla menetelmillä nuorille ja eri ikäisille ohjattaville. Hän voi työskennellä kunnan nuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä, kouluissa ja oppilaitoksissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, järjestöissä, lastensuojelussa sekä ikääntyvien ja erityisryhmien parissa. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen. 

Hae nyt opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa:
Klikkaa tästä hakuun: Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

voit myös lähettää hakemuksen postitse osoitteeseen:

hallinto(at)sno.fi
TAI
Hallinto
Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

MISTÄ TUTKINTO KOOSTUU

Pakolliset tutkinnon osat (110 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen 
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen 
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat (35 osp) 

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 
 • Ilmaisun ohjaaminen 
 • Liikkumisen ohjaaminen 
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
 • Yrityksessä toimiminen 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi