KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO | NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJAN OSAAMISALA | NUORISO-JA YHTEISÖOHJAAJA

Nuoriso-­ ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-­ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-­, opastus-­ ja tukityötä, jonka painopisteenä on osallisuuden lisääminen, yhdenvertaisuus sekä kansalaistoiminta.  Alalla painottuvat erilaisten toiminta- ja harrastus­mahdollisuuksien tukemisen ja mahdollistamisen ohella nuorten toimintamahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja työskentelee eri ohjausympäristöissä kuten nuorisotyössä, järjestöjen toiminnassa, koulunuorisotyössä, lastensuojelun työympäristöissä ja erilaisissa tukea tarvitsevien toiminnoissa.

Opintojen aikana saat valmiuksia ohjata yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä sekä työskennellä nuorisotyön eri menetelmiä hyödyntäen. Opit tukemaan asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, käyttämään sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä ja toimimaan monialaisissa verkostoissa. Pääset laajentamaan osaamistasi myös monipuolisten valinnaisten tutkinnon osien kautta.

Opiskelu tapahtuu monipuolisesti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Osaamista hankintaan oppilaitoksessa lähiopintoina, verkko-opintoina, erilaisia työelämäprojekteja hyödyntäen ja itsenäisesti opiskellen sekä työpaikalla tapahtuva oppimisena. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina oppilaitoksessa ja työelämässä oppimisena sekä työelämävaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tutkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

 

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat (115 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp)

Valitaan seuraavista:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Koulunuorisotyössä toimiminen (1.8.2024 alkaen)
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (seuraohjaaja ja kerho- ja leiriohjaajana toimiminen)
 • Korkeakouluopinnot (Jatkoväylä XAMK)
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet, lukio-opinnot tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet

 

Tutkinnon suorittamisen polut

Päiväopiskelijan polku

Opiskelu tapahtuu monipuolisesti eri ympäristöjä hyödyntäen. Osaamisen hankkimisena oppilaitoksessa lähiopintoina, työelämäprojekteja hyödyntäen ja työelämässä oppimisen jaksoilla. Osaaminen osoitetaan näytössä tutkinnon osittain käytännön työtehtävissä, joka tapahtuu pääsääntöisesti työelämässä oppimisen yhteydessä.

Tätä opiskelumuotoa suositellaan peruskoulusta tulleille opiskelijoille ja niille, jotka haluavat hankkia osaamista pääsääntöisesti lähiopetuksessa.

Työelämävaltaisesti opiskelevan polku

Työelämävaltainen opiskelu soveltuu henkilöille, jotka haluavat hankkia osaamista pääsääntöisesti verkko-opintoina ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Osaaminen osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä. Työelämävaltaisen opiskelun ehtona on, että opiskelijalla on hankittuna osaamisalan työpaikka oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Myös yrittäjä voi suorittaa oppisopimuksella koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia täydentääkseen osaamistaan työelämässä. Opintoihin pääsemisen ehtona on, että toimii yrittäjänä kyseisellä alalla. Oppisopimus solmitaan oppilaitoksen ja yrittäjän välillä. Yrittäjällä tulee olla ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja/mentori, joka voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä.

 

Voit aloittaa opinnot joustavasti oman tilanteesi mukaan. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoa:

Janne Wilkman, vararehtori
044 4162416
janne.wilkman@sno.fi