KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO | VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA | LASTENOHJAAJA

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Hän työskentelee esimerkiksi päiväkodissa lastenhoitajan tehtävissä, avoimessa varhaiskasvatuksessa, muissa lapsi- ja perhetyön tehtävissä tai seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetyössä.

Opintojen aikana saat valmiuksia edistää lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa, käyttää monipuolisia varhaiskasvatuksen työtapoja, edistää lasten leikkiä ja liikkumista, toimia perheiden kanssa ja monialaisessa yhteistyössä sekä suunnitella ja toteuttaa työkuvasi mukaista pedagogista toimintaa. Pääset laajentamaan osaamistasi myös monipuolisten valinnaisten tutkinnon osien kautta.

Opiskelu tapahtuu monipuolisesti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Osaamista hankintaan oppilaitoksessa lähiopintoina, verkko-opintoina, erilaisia työelämäprojekteja hyödyntäen ja itsenäisesti opiskellen sekä työpaikalla tapahtuva oppimisena. Opintoja on mahdollisuus suorittaa päiväopintoina oppilaitoksessa ja työelämässä oppimisena sekä työelämävaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat (85 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat (20-25 osp)

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö tai
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurankuntien työympäristöissä

Valinnaiset tutkinnon osat (35-40 osp)

Valitaan seuraavista:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (seuraohjaaja, kerho- ja leiriohjaajana toimiminen ja positiivinen pedagogiikka)
 • Korkeakouluopinnot (Jatkoväylä XAMK)
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet, lukio-opinnot tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet

Hae koulutukseen jatkuvan haun kautta:

Hae koulutukseen tästä

Voit aloittaa opinnot joustavasti oman tilanteesi mukaan. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Lisätietoa:

Janne Wilkman, vararehtori
044 4162416
janne.wilkman@sno.fi