VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETOIMINNAN OSAAMISALA, LASTENOHJAAJA 

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Hän työskentelee päiväkodeissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai perhepäiväkodeissa. Lastenohjaajan työssä keskeistä on lasten päivittäisen kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden AMK –opintoihin esim. sosiaali- ja terveysalan AMK –tutkinto (varhaiskasvatuksen sosionomi) tai yliopisto-opintoihin esim. kasvatustiede

Hae nyt opiskelijaksi Paukkulaan jatkuvassa haussa:
Klikkaa tästä hakuun: Lastenohjaaja

voit myös lähettää hakemuksen postitse osoitteeseen:

hallinto(at)sno.fi
TAI
Hallinto
Suomen Nuoriso-opisto
Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

MISTÄ TUTKINTO KOOSTUU

Pakolliset tutkinnon osat (105 osp)

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 

Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp)

 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 
 • Ilmaisun ohjaaminen 
 • Liikkumisen ohjaaminen 
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 
 • Seuraohjaaja 
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen 
 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 
 • Yrityksessä toimiminen 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 
 • Lukio-opinnot 
 • Korkeakouluopinnot 
 • Yhteiset tutkinnon osien osa-alueet 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

 

Lisätietoja koulutuksesta ja jatkuvasta hausta:

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi