Viihtyisä sisäoppilaitos

Normaalisti toisen asteen tutkinnon suorittaminen tarkoittaa useammalle nuorelle asumista jo 16-vuotiaana kodin ulkopuolella. Paukkula on sisäoppilaitos, jossa yhteisöllinen, virikkeinen ja rauhallinen asuminen on järjestetty kampukselle.

Paukkulassa on kaksi asuntolaa, Kuutuuli ja Savotta. Asuntoloissa on koordinoidusti järjestettyä kulttuurillista ja liikunnallista iltatoimintaa. Asuntoloissa järjestetään opintojen etenemiseen ja elämänhallintaan liittyvää ohjausta ja erilaisia tukitoimia. Asuntolavalvojat huolehtivat nuoren opiskelijan hyvän elämän edellytyksistä Paukkulan kampuksella.