Suorita työpaikkaohjaajakoulutus Suomen Nuoriso-opistossa

Ammatillisen koulutuksen rakenteellisen uudistamisen myötä työelämälähtöisyys on lisääntynyt merkittävästi. Opiskelijan osaamisen hankkiminen on siirtynyt yhä enemmän luokkahuoneista käytännön työtehtäviin. Opiskelija osoittaa osaamistaan käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa ja tarvitsee kehittyäkseen oppilaitoksen ja työpaikan tukea.

Suomen Nuoriso-opistossa järjestetään työpaikkaohjaajakoulutusta kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osassa (5 osp). Tutkinnon osan suoritettuaan henkilöllä on valmiudet toimia työpaikkaohjaajana. Koulutuksen sisällön löydät täältä. Koulutus sopii kaikilla aloilla työskenteleville.

Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet:

  • tunnistaa ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot ja tutkinnot
  • toimia yhteyshenkilönä oppilaitoksen ja työpaikan välillä
  • ohjata opiskelijoita työelämässä oppimisessa
  • antaa opiskelijalle palautetta osaamisen kehittymisestä

Tutkinnon osan suorittajalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan tutkinnon osan suorittaminen henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Tutkinnon osassa osaamista hankitaan pääsääntöisesti verkko-opintoina ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Kun tutkinnon osan suorittaja on hankkinut riittävästi osaamista, osoittaa hän osaamisensa näytössä. Näytössä arvioijina toimivat meiltä oppilaitoksen edustaja (opettaja-arvioija) ja työelämän edustaja (työelämäarvioija).

Koulutuksen voit suorittaa oman työn ohella, oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Koulutus on maksuton.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Janne Wilkman, vararehtori
044 416 2416
janne.wilkman@sno.fi

Hae koulutukseen