Suomen Nuoriso-opiston tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste

Tietosuojalain (1050/2018) mukainen REKISTERISELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta.

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Nuoriso-opisto, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli, 040 3577735

 1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Teija Ruhanen, Suomen Nuoriso-opisto, teija.ruhanen(a)sno.fi, 040 542 8597

 1. REKISTERIN NIMI

Suomen Nuoriso-opiston tallentava kameravalvonta

 1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kameravalvonnan tarkoituksena on:

Suojata omaisuutta

Ennaltaehkäistä rikoksia

Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä

Varmistaa ja lisätä turvallisuutta

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa ja analogisessa muodossa.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Valvontakameroiden välittämä analoginen ja digitaalinen kuvamateriaali.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 1. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeudet on vain kahdella, tähän nimetyllä henkilöllä. Materiaalin käsittelyoikeus on em. nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.

 1. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään 3kk.

 1. TIEDOTTAMINEN REKISTERIIN TALLENTAMISESTA

Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä IMS:n Intranetissa sähköisessä muodossa, sekä Suomen Nuoriso-opiston kotisivuilla. Tarvittaessa kysyjälle voidaan tulostaa paperiversio rekisteriselosteesta.