Kahden tutkinnon opinnot

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ammatillisten opintojen rinnalla voi valmentautua ylioppilastutkintoon. Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto, mutta ei koko lukion oppimäärä. Ylioppilaskirjoituksiin osallistutaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden aikana. Kahden tutkinnon suorittamisen kautta saa erinomaiset valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin.

Opintojen aikana valmentaudutaan lukio-opinnoissa viiden oppiaineen kirjoittamiseen. Lukio-opintojen ainoa kaikille pakollinen oppiaine on äidinkieli, jonka lisäksi suoritetaan neljä oppiainetta. Lähiopinnoissa tarjolla ovat ruotsi, englanti, matematiikka ja yhteiskuntaoppi. Opiskelijan on suoritettava vaativampi koe ainakin yhdessä pakollisessa oppiaineessa, joka on kahden tutkinnon suorittajalla yleensä englanti.

Lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Mikkelin lukion, Esedun ja Otavian kanssa. Lukio-opintoja suoritetaan yhtenä päivänä viikossa läpi lukuvuoden. Lukio-opinnoissa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kiintiö on Mikkelissä 36, josta Suomen Nuoriso-opiston osuus on vähintään kolme opiskelijaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kahden tutkinnon suorittaja hakee normaalisti valtakunnallisessa yhteishaussa Suomen Nuoriso-opiston kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Lukio-opintoihin haetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä kesäkuussa. Opiskelijavalinnasta lukio-opintoihin ilmoitetaan elokuussa ja niiden suorittamisesta sovitaan tarkemmin opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Kahden tutkinnon opintoihin vaaditaan vähintään 7.0 keskiarvoa lukuaineissa. Keskiarvoraja voi nousta korkeammaksikin hakijamäärästä riippuen. Kahden tutkinnon opiskelijan on oltava aktiivinen, oma-aloitteinen ja hänellä on oltava itseohjautuvuutta, jotta lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten opintojen rinnalla onnistuu.

Lisätietoa kahden tutkinnon opinnoista antaa: 

Vararehtori
Janne Wilkman
puh. 044 416 2416
janne.wilkman(a)sno.fi