Kohti laadukkaampaa oppimisen tukea ja ohjausta

Hankeaika

08.12.2023– 30.6.2025

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa kehitetään kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille laadukkaampaa ohjausta ja tukea uusien toimintamallien kautta eri oppimisympäristöissä. Opiskelijoiden eri oppimisympäristöissä tapahtuvaan oppimiseen luodaan uusia tukimuotoja, jotta osaamisen hankkiminen ja näytöt mahdollistuisivat kaikille. Henkilöstön osaamista ja erityisopettajan konsultatiivista roolia kehitetään, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden haasteisiin. Kehittämistyön kautta luodaan uusia toimintamalleja, joilla tuetaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja opintojen keskeyttämistä vähennetään

 

Kokonaisbudjetti

98 276 €