It´s digi time hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien digitaalisia valmiuksia ja verkkopedagogista osaamista. Hankkeen aikana kehitetään verkko-oppimisympäristöjä kasvatus- ja ohjausalan tarpeisiin sekä tuetaan ja vauhditetaan opiskelijoiden opintoja yksilölliset tarpeet huomioimalla ja tarjoamalla verkkokursseja.

Hankeaika

1.1.2022 – 31.8.2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen aikana Suomen Nuoriso-opiston ja STEP-koulutuksen Pieksämäen kampuksen kasvatus- ja ohjausalan opetushenkilöstölle tarjotaan lisäkoulutusta verkkopedagogisten ja digitaalisten taitojen lisäämiseksi.

Suomen Nuoriso-opistossa kehitetään digitaalista oppimisalustaa opettajien ja opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi ja huomiota kiinnitetään mm. yhteneväiseen kurssirakenteeseen, saavutettavuuteen, pelillisyyteen ja virtuaalisuuteen.

Hankkeen myötä opiskelijoille avautuu mahdollisuuksia suorittaa tutkinnon osien teoriaopintoja kokonaan verkko-oppimisympäristössä. Uudet toimintamallit ja uusi osaaminen helpottavat myös toimimista työpaikkojen kanssa. Etänä annettava työelämässä oppimisen jaksojen ohjaus mahdollistaa opiskelun monipaikkaisesti.

Hankkeen toteuttaja

Suomen Nuoriso-opisto Paukkula

Kokonaisbudjetti

185 654 €

Yhteystiedot

Petra Lappalainen

044 754 3626

petra.lappalainen(a)sno.fi

Kurkista, mitä hankkeessa tehtiin:

Tutustu hankkeeseen