Brahma Kumaris

Brahma Kumaris on Intiassa vuonna 1937 perustettu, kaikkiin maanosiin ja yli 110 maahan levinnyt henkinen liike. Vaikka järjestö tunnustetaan merkittävänä kansalaisjärjestönä muun muassa Yhdistyneissä Kansakunnissa, on sen ensisijainen tavoite auttaa yksilöitä siirtämään ajattelunsa painopiste materiaalisesta henkiseen. Se tarjoaa yhteistä tietoisuutta sielun arvokkuuden kehittämiseen ja pyrkimystä rauhaan. Liike ei ole sidottu mihinkään uskontokuntaan, ja sen perusajatuksiin kuuluu kaikkien uskontojen kunnioittaminen.

Henkinen hyvinvointi on ihmisoikeus

– Brahma Kumaris pohjautuu ajatukselle siitä, että henkinen hyvinvointi ja tieto omasta henkisyydestä on meistä jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Koska ihmisoikeuksien arvoa on mahdotonta mitata rahassa, ovat kaikki kurssimme ja retriittimme osallistujilleen täysin ilmaisia. Kurssitoiminnan ohella kaikille avoimet ja suurta suosiota saavuttaneet verkkomeditaatiot ovat tärkeä osa järjestömme toimintaa, kertoo Suomen Brahma Kumariksen aktiiveihin kuuluva Ella Saarinen.

– Jäsenkuntamme on taustoiltaan varsin heterogeenistä. Yhdistävänä tekijänä eri ikäisten ja erilaisista yhteiskunnallisista lähtökohdista tulevilla opiskelijoillamme on henkisen tiedon ja tien seuraaminen. Tämän tiedon avulla voidaan saavuttaa karman luonteen ymmärtävä ja valaistunut elämäntapa. Toimintamme soveltuu jokaiselle itsetutkiskelusta ja meditaatiosta kiinnostuneille – ikään tai sukupuoleen katsomatta, Saarinen jatkaa.

Työkeskeisyydestä henkiseen hyvinvointiin

Vielä vuonna 2008 Saarinen kertoo olleensa arvoiltaan hyvin urakeskeinen. Työpäivät venyivät pitkiksi ja hän koki, että työnteko ja mielen henkinen ulottuvuus olivat epätasapainossa. Tämän epätasapainon kokemuksen kautta hän alkoi kiinnostua myös kolikon toisesta kääntöpuolesta: mielen ja sielun hyvinvoinnista työkeskeisyyden sijaan.

– Olin kuullut jotain kautta Brahma Kumariksesta ja päätin osallistua liikkeen järjestämälle retriitille. Se oli todella silmiä avaava kokemus. Retriitin jälkeen jatkoin henkisen minäni tutkiskelua meditaatioiden avulla. Meditoinnin avulla sain kokemuksen sisälläni olevien henkisten aarteiden löytämisestä. Tällä oli minuun valtava vaikutus: opin muuttamaan materiaa korostanutta mieltäni kohti tasapainoisempaa arvomaailmaa, jossa työnteko ja ihmismielen henkinen ulottuvuus on priorisoitu omalta kohdaltani oikein.

– Brahma Kumarikseen kuuluva ajatus siitä, kuinka muuttamalla tapaamme ajatella, voimme muuttaa maailmaa näkyy niin yksilöiden kuin yhteisöjen tasolla: liike on ollut aktiivinen toimija esimerkiksi YK:n ilmastokokouksessa. Toisaalta se vaikuttaa merkittävästi yksilön tavassa tarkastella maailmaa ja henkisyyttä, Saarinen summaa.

Ahneudesta kohti hyväksyvämpää ajattelutapaa

Suomen Nuoriso-opiston rehtori Jukka Tammisuo pitää tärkeänä ja opiston arvomaailmaan hyvin istuvana sitä, että Paukkulassa tarjotaan tilat ja olosuhteet harmonista mieltä ja elämän tasapainoa kehittävälle kurssitoiminnalle. Materian ja ulkoisten mittapuiden mukaan punnittava elämä ei ole Tammisuolle entisenä huippu-urheilijana lainkaan vieras käsite. Hän harrasti nuorena aktiivisesti kestävyysjuoksua suorittaessaan samalla maisterintutkintoa psykologiasta.

– Kestävyysjuoksu on työlaji sanan varsinaisessa merkityksessä, juoksin viikoittain melkoisia kilometrimääriä, muiden oheisharjoitteiden lisäksi. Asetin sekä urheilussa että opiskelussa tavoitteeni mahdollisimman korkealle. Tulosta myös syntyi, joista merkittävimpänä saavutuksena pidän Suomen mestaruutta 5000 metrin matkalla.

Suorituskeskeisyydestä huolimatta kilpaurheilu sai Tammisuon pohtimaan myös ihmiselämän henkistä aspektia:

– Mielestäni kilpa- ja huippu-urheilussa liiankin usein ajavana voimana on voimakas tahto menestyä, tietynlainen ahneus, jatkuva halu parantaa tuloksia ja voittaa. Toisaalta pakonomainen tarve voittaa voi aiheuttaa liiallista ”mailan puristamista”, josta voi seurata jossain määrin harmonian ja tasapainoisen elämän ja tässä tapauksessa myös harjoittelun hallinnan ja mielekkyyden menettämistä. Rentous on vaarassa kadota.

– Vaikkakin kaikki tekeminen vaatii huolellista suunnittelua, tarkkaa toteutusta ja jatkuvaa parempaan pyrkimistä, voi kaikessa toiminnassa mielestäni keskittyä enemmän laadukkaaseen toiminnan toteutukseen äärimmäisen hyvässä hengessä toimivan yhteisön jäsenenä kuin antaa huomion keskittyä oman egon johdattamaan ahneuteen. Laadukas toiminta kumminkin ennen pitkää johtaa hyväksyttäviin lopputuloksiin. Yhteisön kunnioitus ja nöyrä, hyväksyvä mieli kasvattaa ja kehittää. Saatan olla väärässä, mutta elämässä ja tekemisessä tulee mielestäni olla mielummin flow’ta kuin “pakkovääntämistä”.

 

Brahma Kumariksen Mielen voima -kurssi järjestetään Suomen Nuoriso-opistolla 20.-21.4.2024

Kurssi on osanottajille maksuton. Kurssin kouluttajana toimii Anna Tiusanen, KM, opettaja
Lue lisää kurssista