Teatterilinjan opiskelijat ja opettajat muodostavat lukuvuoden ajaksi yhteisen ensemblen, joka tuottaa useita ensi-iltoja osana opintoja. Esitystuotannot ovat osa kokonaisvaltaista teatterin opiskelua, sillä opiskelijat toimivat itse kaikissa tuotannon rooleissa.

Ensemblen toiminta perustuu seuraaville prinsiipeille:

I

Ensemblen pääasiallinen tehtävä on mahdollistaa opiskelijoille
teatteritaitojen kehittäminen yksilönä ja ryhmässä.

II

Jokaisen yksilön tehtävä on auttaa ja tukea toisia.
Yhdessä rakennettu luottamuksen ilmapiiri mahdollistaa rohkean tilan,
jossa jokainen voi turvallisesti ottaa omia askeleitaan kohti tuntematonta.

III

Ensemblessa ylläpidetään tasa-arvoista ja antirasistista työilmapiiriä.

IV

Lavastuksessa ja puvustuksessa käytetään kestävän kehityksen periaatteita.

V

Taiteellisen työn filosofisena lähtökohtana ovat
tarve nähdä totuus, tarve toteuttaa hyvyys ja tarve tajuta kauneus.

 

ESITYKSET LUKUVUONNA 2020–2021

DEMO: Näyttelijän tehtävä / ohjaus Esko Korpelainen

TMS (tai muuta sellaista) / ohjaus Henni Kiri

Rakas painajainen & Aulassa ei ole parkkipaikkoja / ohjaus pienryhmät ja Esko Korpelainen

Tanssiteos TO-PE / ohjaus Johanna Seppänen

Hetki, jolloin maailma on kaunis / ohjaus Marko Taiminen

Lauluilta / ohjaus Laura Heinonen

TUOMIO / ohjaus Esko Korpelainen

Taiteelliset lopputyöt

 


Lisätietoja koulutuksesta

Teatterilinjan vastuuopettaja
Esko Korpelainen
esko.korpelainen(at)sno.fi