Teatterilinjalla opetus tapahtuu kahdessa suuntautumisvaihtoehdossa, näyttelijäntyössä ja ohjaajantyössä. Osa opinnoista tapahtuu yhteisesti, mutta lukuvuoden aikana molemmilla suuntautumisvaihtoehdoilla on myös räätälöityjä kokonaisuuksia.

Lukuvuoteen sisältyy runsaasti opetusta, johon opiskelija sitoutuu ottaessaan opiskelupaikan vastaan. Teatterin opiskelu on ryhmälähtöistä, mikä tarkoittaa, että jokaisen opiskelijan toiminta on osa koko ryhmän oppimisprosessia. Jokainen opiskelija mahdollistaa aktiivisella osallistumisella myös muiden oppimista.

YHTEISET OPINNOT

 • taiteellinen ajattelu
 • näyttelijäntyö
 • laulu
 • tanssi ja liike
 • dramaturgia
 • esitysten valmistaminen
 • teatterihistoria
 • kehonhuolto

NÄYTTELIJÄNTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHEHTO

 • näyttelijäntyö 2
 • näyttelijäntyö 3
 • runo näyttämöllä

OHJAAJANTYÖN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

 • ohjaajantyö
 • dramaturgia 2
 • esityskäsikirjoitus

 


Lisätietoja koulutuksesta

Teatterilinjan vastuuopettaja
Esko Korpelainen
esko.korpelainen(at)sno.fi